İnsan Hakları Savunucusu Avukat Taner Kılıç Derhal Serbest Bırakılmalıdır!

İnsan Hakları Savunucusu Avukat Taner Kılıç Derhal Serbest Bırakılmalıdır!

6 Haziran 2017 tarihinde İzmir Terörle Mücadele Polisi tarafından evi ve bürosunda  arama yapılarak gözaltına alınan Avukat Taner Kılıç derhal serbest bırakılmalıdır.

Genel olarak insan hakları savunuculuğunun yanı sıra, özelde mültecilerin haklarını savunmaya kendisini adamış bir insan hakları savunucusu olan Avukat Taner Kılıç, Türkiye’de mülteci haklarına yönelik farkındalığın ve savunuculuğun artmasında vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi kurucularından olan Kılıç, 2014 yılından bu yana Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.  Mültecilerle Dayanışma Derneği’nin de kurucularından olan Kılıç, İzmir Barosu ve Türkiye Barolar Birliği Mülteci Hakları Komisyonlarında da aktif olarak çalışmaktadır.

Hükümeti, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Savunucularının Korunması Bildirgesine sadık kalmaya davet ediyor ve İnsan Hakları Savunucusu Avukat Taner Kılıç’a yönelik hukuk dışı işlemden bir an önce vazgeçilmesini ve derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

 

İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, Yurttaşlık Derneği