Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu’nun (ECRI) Fransa’daki Roman göçmenlerin durumu hakkındaki açıklaması

Strasbourg,  24.08.2010-  Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu’nu (ECRI) son günlerde Fransa’daki Roman göçmenlere karşı yapılan muamele hakkında derin bir endişe duymaktadır.

Haziran 2010’da yayınlanan raporda, ECRI bu topluluk karşısında toplumun büyük bir çoğunluğu tarafından beslenen düşmanlık ve ırkçı tutumlarla mücadele etmesi için Fransız yetkililere çağrıda bulunmuştu. Son haftalarda üst düzey devlet görevliler siyasi açıklamalar yaptılar ve Hükümet Roman göçmenleri damgalayan eylemlerde bulundu.

Hükümet toplu olarak ceza gerektiren suçlardan sorumlu tutulmaktadır ve hareket özgürlüğü’ne dair Avrupa Birliği yasalarını ihlal ettiği içim eleştirilmektedir. ECRI yalnızca oldukça olumsuz olan bu gelişmeyle ilgili hayal kırıklığını dile getirebilmektedir.

ECRI Fransa’ya 2005’te Roman göçmenlerin barınma, sağlık ve eğitim gibi sosyal haklarını garantilemesi gerektiğini çoktan önermişti. 2010’da birçok insan hala geçici kamplarda oldukça olumsuz koşullarda yaşıyorlar. Fransa’yı terk etmelerine yönelik “özendirme” ve tahliye üzerine kurulu bir politika, ilgili insan hakları standartlarına uyulduğu varsayılsa bile, uzun ömürlü bir cevap sağlayamamaktadır.

Fransa uluslararası zorunluluklara uygun olarak göç kontrolleri yürürlüğe koyabilirken; ECRI, Avrupa Birliği vatandaşlarının kesin zaman dilimleri için Fransız topraklarında bulunma ve bu topraklara geri dönme haklarının bulunduğunu yeniden anımsatmak ister. Bu koşullar altında,  Fransa, ortak devlet ve kurumlarla iş birliği içerisinde uzun soluklu çözümler bulmaya çalışmalıdır.

Genel anlamda; ECRI, tüm Avrupa ülkelerinde ırkçılığın özel bir türü olan Çingene karşıtlığıyla etkin bir biçimde mücadele edilmesi gerektiğini düşünmektedir. Gerçek hedefli gruplara ulaşabilen iyi kaynaklı programlar, Roman marjinalleşmesine ve kaçınılmaz olarak buna eşlik eden olumsuz imaja karşı koymak için gereklidir. Etnik temeldeki ayrımcılığa dayanan Hükümet politikaları ve yasa teklifleri asla kabul edilemez ve Avrupa Konseyi üyesi Devletleri bağlayan yasal zorunluluklarla ters düşmektedir.

***

ECRI, üye devletlere yönelik özel ülke raporları hazırlayarak ve tavsiyelerde bulunarak ırkçılık ve hoşgörüsüzlük sorununu izleyen, Avrupa Konseyinin bağımsız bir insan hakları kuruludur.

Çev: Hakan Ataman

Daha fazla bilgi için: www.coe.int/ecri

İletişim: Jaime Rodríguez, Press Officer, Tel. +33 (0) 689 99 50 42; jaime.rodriguez@coe.int

Council of Europe Directorate of Communication
Tel: +33 (0)3 88 41 25 60
Fax:+33 (0)3 88 41 39 11
pressunit@coe.int
www.coe.int