Zorla boşanma ve kısırlaştırılma – Cinsiyet değiştiren insanlar için gerçeklik

Strazburg 31.08.2010, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Yüksek Komiseri Thomas Hammarberg bugün en son İnsan Hakları raporunu yayınlarken “Cinsiyet değiştiren insanların hakları hala göz ardı ediliyor ya da ihlal ediliyor. Onlara karşı olan ayrımcılığı yok etmek için güçlü bir eyleme ihtiyaç var.” dedi.

“Cinsiyet değiştiren insanlar kendi belirledikleri cinsiyetle ilgili olarak yasal tanınma haklarını elde etmede engellerle karşılaşıyorlar. Avrupa Konseyine üye bazı devletlerde hala tüm resmi tanımalar için herhangi bir hüküm bulunmaması, cinsiyet değiştiren insanları yasal bir zindan içinde bırakıyor. Daha da kötüsü, birçok üye devlet hala cinsiyet değiştiren hakkında zihinsek bozukluk tanısını dayatan tıbbi sınıflandırmaları kullanıyor.”

En yaygın olanı zorla boşanma ve zorla kısırlaştırma gibi, mantıksız ve gayri meşru şart koşulların oluşturduğu hükümler. “Avusturya ve Almanya’daki mahkeme kararlarıyla da altı çizildiği gibi, bu gereklilikler açık bir şekilde insanlık onuruna ve insan haklarına karşıdır.”

Bununla birlikte, bazı gelişme işaretleri de gözükmeye başlar. İrlanda hükümeti cinsiyet değiştiren kişilerin kendi belirledikleri cinsiyetleriyle tanınmalarına yönelik yeni doğum sertifikaları elde etmeleri imkânını içeren yeni bir yasayı yürürlüğe sokmayı planlıyor. Bazı diğer ülkelerde de, benzer bir yöntemin takip edildiğine dair göstergeler var, Portekiz, Macaristan ve Hollanda gibi ülkeler cinsiyet değiştiren insanlar için yasal çerçeveleri iyileştiriyorlar.

Sonuç olarak İnsan Hakları Yüksel Komiseri şunları söylemiştir: “ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına göre, tüm ülkelerin cinsiyet değiştiren bir kişinin isim ve cinsiyet değişikliği için hızlı ve açık usuller geliştirmeye ihtiyacı vardır.”

Komiserlik ofisiyle Basın iletişimi için:

Stefano Montanari, +33 (0)6 61 14 70 37; stefano.montanari@coe.int

İnsan Hakları Komiserliği Ofisi
İletişim Birimi
Tel: +33 (0)3 88 41 35 38
Fax:+33 (0)3 90 21 50 53
www.commissioner.coe.int
press.commissioner@coe.int