İşkence, Kötü-Muamele ve Denetimler

Basın Açıklaması Tarihi: 31/03/2008
İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ


T.C. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in imzasıyla, 24.03.2008 tarihinde, Valiliklere gönderilen bir genel yayınlamış bulunmaktadır. Genelge de “İşkence ve kötü muamelenin önlenmesine yönelik yasal ve idari düzenlemeler doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarının her düzeydeki amirleri ile denetime yetkili diğer görevlilerin haberli veya habersiz rutin denetimleri yanında, il ve ilçelerde bulunan İnsan Hakları Kurulları da ilgili kurumlara ve birimlere haberli ve haberli ve habersiz yapacaklardır. Bu denetim ve ziyaretlerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için lüzumlu tedbirler süratle alınacak, kusuru görülenler hakkında gerekli işlemlerin yapılması sağlanacaktır.”denmektedir.

Genelgenin tamamına ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayınız.

DÖKÜMAN