Yeni Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı ve Sığınmacılar

Basın Açıklaması Tarihi: 04/04/2008
İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ


Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda (SSGSS) yapılması düşünülen değişiklikler geniş toplum kesimleri tarafından çokça tartışılmasına, hatta bu konuda kitlesel tepkiler gösterilmesine rağmen tasarı içinde geçen bir grup insanın sorunları, kimsenin dikkatini çekmedi. “Sığınmacılar” ya da Türkiye’den “iltica talebinde bulunan kişiler” bu tartışmalar içinde yer almadı. Bu kişiler zulüm tehdidi altında vatandaşı olduğu ülkelerden kaçan veya kaçmak zorunda bırakılan kişilerdir ve İnsan Hakları Evresel Bildirgesi madde 14 gereği temel bir insan hakkı olan iltica hakkına sahiptirler. Ayrıca, Türkiye’nin de taraf olduğu 1951 Birleşmiş Milletler Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme’ye göre mülteci ve sığınmacıların iltica hakkı kapsamında sosyal ve hukuki korumadan yararlandırılmaları gerekmektedir.

İnsan Hakları Gündemi Derneği, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi ve Mültecilerle Dayanışma Derneği ortak basın açıklamasının tam metnine ekte ulaşabilirsiniz.

DÖKĞMAN