İstanbul Güngören’deki Patlamalar!

Basın Açıklaması Tarihi: 28/07/2008
İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ
TR006/2008: İstanbulGüngörenPatlamaları


İnsan Hakları Gündemi Derneği olarak İstanbul Güngören’de arka arkaya patlayan bombalar sonucu 17 kişinin öldüğünü ve 150’den fazla kişinin yaralandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Gerekçesi her ne olursa olsun ve her kim tarafından yapılırsa yapılsın, uluslararası düzeyde kabul görmüş ve saygın bir yere konmuş olan insan haklarının ve insancıl hukukun açık bir ihlali olan bu eylem hiçbir şekilde meşrulaştırılamaz.

Gerçekleştirilen bu eylem uluslararası insan hakları belgeleriyle korunan ve garanti altına alınan “yaşam hakkı“nın ihlali olduğu kadar, Cenevre Sözleşmelerinin Ortak 3. maddesini ihlal etmiş bulunmaktadır:

1949 Tarihli Dört Cenevre Sözleşmesi’nin Ortak 3. maddesi;

Madde 3: Aşağıda yer alan minimum standartlar, sadece Yüksek Sözleşmeci taraflardan birinin topraklarında gerçekleşen uluslararası nitelikli bir silahlı çatışma durumunda değil, herhangi bir silahlı çatışmanın tüm taraflarınca uygulanmak zorundadır:

(1) Silahını bırakmış olan ve hastalık, yaralanma, gözaltı, ya da herhangi bir diğer nedenle çatışma dışı bırakılmış silahlı kuvvetler mensuplarını da içerecek şekilde, silahlı çatışmaların aktif tarafı olmayan kişilere, tüm koşullarda herhangi bir ırk, renk ya da inanç, cinsiyet, doğum ya da ekonomik statü veya benzer nitelikteki herhangi bir diğer kriter üzerinde oluşturulan herhangi bir kötü niyetli ayrımcılık olmaksızın, insanca muamele edilir.

Bu amaca bağlı olarak, aşağıdaki eylemler yukarıda bahsedilen kişilerle ilgili olarak her ne olursa olsun herhangi bir zamanda ve her yerde yasaklanmıştır ve yasak daimidir.

(a) yaşama ve vücut bütünlüğünün ihlal edilmesi, özellikle de bir türün topyekûn öldürülmesi, sakat bırakma, zalimane muamele ve işkence;

(b) rehine alma,

(c) kişisel onuruna hakaret edilmesi, özellikle de utandırıcı ve aşağılayıcı muamele,

(d) uygar toplumlar tarafından vazgeçilmez olarak kabul edilen tüm adli garantileri sağlayabilme özelliğine sahip, düzenli olarak faaliyet gösteren bir mahkeme tarafından, önceden kesinleşmiş herhangi bir hüküm olmaksızın infaz gerçekleştirmek ve ceza vermek,

(2) Yaralılar ve hastalar bir araya toplanmalı ve korunmalıdır. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi gibi, tarafsız bir şekilde insanlara yardım etmek isteyen oluşumlar, çatışmanın Taraflarına hizmetlerini sunabilmelidir.

Çatışmanın tarafları mevcut Sözleşme’deki diğer şartların tümü ya da parçası, özel sözleşmeler aracılığıyla, hayata geçirilmesi için daha fazla çaba sarf etmelidir.

Yukarıda gösterilen şartların uygulanması çatışmaya taraf olanların yasal statüsünü etkilemez.

Kurulduğu günden beri her türlü şiddeti kategorik olarak reddeden İnsan Hakları Gündemi Derneği, hak ihlallerinin temel failinin devletler olduğunun bilincinde olmakla birlikte, silahlı muhalif gruplar tarafından gerçekleştirilen insan hakları ihlallerine de eşit derecede karşı durmaktadır. Bu vesileyle İnsan Hakları Gündemi Derneği olarak İstanbul Güngören’de gerçekleşen patlamaları tüm insanlığa karşı yapılmış alçakça bir saldırı olarak nitelendiriyor ve protesto ediyoruz. Nefret dolu bu saldırı aynı zamanda insan haklarına, insancıl hukuka ve demokrasiye yapılmış bir saldırıdır. Saldırının mağdurlarına başsağlığı ve acil şifalar diliyor, kendilerine her türlü giderimin sağlanmasını ve patlamadan sorumlu olan kişilerin derhal adalet önüne getirilmesini talep ediyoruz.

Saygılarımızla.