İstenmeyen Şey Ne? Sakın İnsan Haklarının Kendisi Olmasın?

Basın Açıklaması Tarihi: 18/04/2006
İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ
TR002/2006/Jonathan Sugden


İnsan Haklarını İzleme Komitesi Türkiye Araştırmacısı Jonathan Sugden, 11 Nisan 2006 sabahı saat 9.00 Bingöl Emniyet Müdürlüğüne götürülerek, bir polis refakatinde önce Malatya’ya ardından saat 21.30 uçağıyla İstanbul’a gönderildi. Buradan da saat 8.05 Londra uçağına bindirilerek 13 Nisan 2006 tarihinde sınır dışı edildi. Jonathan Sugden daha önce de Uluslararası Af Örgütü’nün Türkiye araştırmacısıyken, istenmeyen kişi olarak Türkiye’nin “persona non grata” listesinde bulunuyordu ve uzun süren lobi çalışmaları sonucunda ismi listeden silinerek ülkeye tekrar girebilmesi mümkün olmuştu.

Jonathan Sugden, 29 Mart 2006 tarihinde – özellikle 5233 Kanun Nolu Terör ve Terörle Mücadeleden Kaynaklanan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun’la ilgili bir çalışma yapmak için – ama aynı zamanda gecen sene hazırlamaya başladığı korucu sistemi ile ilgili bir rapor için son detayları toplamak üzere Türkiye’ye gelmişti. Jonathan Sugden’ın bölgede geçtiğimiz günlerde meydana gelen gerginliklerin hemen ardından sınır dışı edilmesi gerçekten de dikkat çekicidir. Jonathan Sugden’ın araştırma yaptığı bölgede, geçtiğimiz 10-15 yıllık süre içinde silahlı çatışmalardan dolayı yoğun insan hakları ihlallerinin yaşanmış olması “sınır dışı etme” eyleminin kasten yapıldığına dair bir izlenim vermektedir.

İnsan Hakları Gündemi Derneği olarak, ülkemizde son yıllarda insan hakları alanında gerçekleştirilen olumlu yöndeki reformları destekliyor ve takdir ediyoruz. Ancak, olumlu yönde gerçekleştirilen reformlara rağmen, hali hazırda insan hakları alanındaki pek çok düzenlemenin gerek yasal, gerekse uygulama düzeyinde hayata geçirilememiş olması üzüntü vericidir. Bu durum, olumlu yönde yapılan reformların ve değişikliklerin her an geri alınmak üzere gerçekleştirildiği izlenimi vermektedir. Bu yüzden, Jonathan Sugden’ın sınır dışı edilmesi eyleminin, önümüzdeki günlerde insan haklarını da sınır dışı etmekle sonuçlanmasından ciddi şekilde endişe etmekteyiz.

İnsan Hakları Gündemi Derneği olarak, Jonathan Sugden’ın sınır dışı edilmesi ile sonuçlanan sürecin genel bir kötüye gidişin işareti olmaması en büyük temennimizdir. Bu vesileyle, Jonathan Sugden ile yapmış olduğuz yazışmayı aşağıda ilginize sunuyoruz.

Saygılarımızla.