Kadına Karşı Şiddeti Durdur!

Basın Açıklaması Tarihi: 08/03/2007
İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ


8 Mart Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ve İnsan Hakları Komiserliği tarafından yapılan açıklamada kadına karşı ev içi şiddet “insan onurunun en yaygın ihlallerinden” bir tanesi olarak tanımlandı. Avrupa Konseyi tarafından yapılan araştırmaya göre Kadınların 1/5’inden 1/4’ine kadar olanı hayatları boyunca en az bir kez fiziksel şiddete uğramakta ve 1/10’inden daha fazlası cinsel şiddete maruz kalmaktadır. Avrupa’da Kadına Karşı Şiddetin vardığı bu korkunç boyut nedeniyle Avrupa Konseyi 2006-2008 yılları arasında ev içi şiddeti de içerecek şekilde kadına karşı şiddeti önlemek için bir kampanya başlattı. Avrupa Konseyi aynı zamanda Avrupa Bölgesinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için çaba sarf ediyor. Avrupa Konseyi tarafından yapılan bir diğer araştırmaya göre tüm Avrupa bölgesinden politik yaşama ve karar verme mekanizmalarına katılımı oldukça düşük. Avrupa Konseyi daha önce belirlediği hedef kadınların ulusal parlamentolara en az %40 oranında katılımını öngörmekteydi. Bu rakama şu ana kadar sadece İsveç ulaşmış durumda. Avrupa’nın yarısında bu rakam %20’nin altında bulunuyor.

Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği de bir açıklama yaparak kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddetin cezasız kalmaması gerektiğini belirtti. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Louise Arbour yaptığı açıklamada kadına karşı ayrımcılığı ve şiddeti önlemek amacıyla uluslar arası sözleşmeleri ve metinleri onaylayan devletlerin, kadına karşı ayrımcılığı ve şiddeti önlemek için pratikte hiçbir şey yapmamasını bir paradoks olarak niteledi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Louise Arbourkadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddetin hoş görülmemesi gerektiği ve şiddet uygulayanların adalet önüne getirilmesi gerektiği vurguladı.