Kararnameyle değil ADALETLE yönetin

29 Ekim de yayınlanan kanun hükmünde kararnameler ile bu ülkede insan hakları devletin gözünde artık yok hükmündedir

Basın özgürlüğü ve haber alma hakkı ihlal edilmiştir. 3 haber ajansı 10 yerel gazete ve 3 dergi kapatılmıştır.

Akademik özgürlükler yok edilmiştir. Rektörler için akademik kadronun seçim yapması yerine Yök’ün önerdiği 3 adaydan birini Cumhurbaşkanı seçmesidüzenlemesi getirilmiştir. 1247 akademisyen gerekçesiz bir gecede ihraç edilmiştir.

Savunma hakki ciddi zarar görmüştür. Terörden yargılananların görüşmeleri dinlenebileceği kayda alınabileceği ve terör davalarında sanıkları 3 avukattan fazlasının savunamayacağı hükmü getirilmiştir.  .

Çalışma hakkı masumiyet karinesi birlikte yok edilmiştir. Çoğu  muhalif bir kısmı hak savunucusu olan 10.131 kamu görevlisi gerekçesiz olarak yargı kararı olmadan  ihraç edilmiştir.

Biz İnsan Hakları Gündemi Derneği olarak onca baskıya rağmen insan haklarına ilişkin uluslararası standartların gerçekleştirilmesi için bu ihlalleri gündeme getirmeye ve diğer insan hakları örgütleri ile dayanışmaya devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.

İHGD Yönetim Kurulu