Günal Kurşun İnsan Hakları Savunucusudur

İnsan Hakları Gündemi Derneği’nin başkanı ,İnsan Hakları Ortak Platformu üyesi, Çukurova Üniversitesi Ceza Hukuku bölümü öğretim üyelerinden  özellikle soykırım ve uluslararası ceza hukuku alanında akademik çalışma ve yayınlarıyla dünyaca bilinen Yard. Doç.  Günal Kurşun 29 Ekim gecesi yayınlanan 675 sayılı kanun hükmünde kararname ile ihraç edildi.
Günal Kurşun yıllardır işkence, ifade özgürlüğü v.d gibi Türkiye’nin kâdim insan hakları sorunlarının yanı sıra azınlık hakları, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar, Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi konularda hem çalışmaları hem yayınları olan herkesce bilinen bir insan hakları savunucusudur.
Günal Kurşun’un ihracı devletin artık darbe soruşturmasının ardına düşmekten çok muhaliflere ve insan hakları savunucularına baskısını arttıracağını açıkça göstermektedir.
Bir insan hakları savunucusuna yönelik bu ihraç kararı BM İnsan Hakları Savunucularinin Korunmasına İlişkin Bildirgenin 12.2. maddesine de aykiridir .
Bu madde devletlerin insan hakları savunucularını koruma görevi üzerinde durmakta ve şunu ifade etmektedir: “Devlet, bu bildirgede amaçlanan hakların meşru kullanımı çerçevesinde şiddet, tehdit, misilleme eylemi, fiili veya hukuksal ayrımcılık, baskı veya diğer keyfi hareketlere karşı, bireysel olarak ve başkalarıyla birlikte hareket eden tüm kişilerin yetkili otoritelerce korunması için gerekli tüm önlemlerin alınmasını dikkatle alır.
Günal Kurşun’un ihracı açıkça hak savunuculuguna saldırıdır ve Türkiye’nin uluslararası yükümlülüklerini ihlal eder niteliktedir.
Günal Kurşun bir şiddet karşıtı ve insan hakları savunucusudur. Bu baskılar insan hakları savunucularını korkutamaz. Korkmuyoruz .Hak savunusuna devam edeceğiz. Günal Kurşun yalnız değildir.
İnsan Hakları Gündemi Derneği Yönetim Kurulu