Tahir Elçi bizim arkadaşımız ve onurumuzdur!

İzmir Barosunun 15 Ekim 2016 tarihli Genel Kurulu’nda, 28 Kasım 2015 tarihinde Diyarbakır’da öldürülen derneğimizin kurucu üyesi ve Diyarbakır Temsilcisi Av. Tahir Elçi’nin bazı avukatlar tarafından anılması üzerine, İzmir Barosu üyesi bir grup avukat “Tahir Elçi kim, avukat mı? Meslektaş değil!” şeklinde başlayan ve sonrasında Tahir Elçi’yi yok sayan, hakaret içeren sözler sarf etmişlerdir.

Tahir Elçi hukuk ve insan hakları alanında yıllarca yürüttüğü mücadele ile sadece Türkiye’deki hukukçuların değil, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne götürdüğü insan hakları ihlallerine ilişkin davalar nedeniyle tüm Dünyada saygın bir hukukçu olarak tanınmaktadır. Öldürüldüğü ana kadar barış, demokrasi ve insan hakları çağrısında bulunmuştur. Diyarbakır’ın kültürel dünya mirası olan, korumaya çalıştığı Dört Ayaklı Minare’nin ayağında öldürülmüştür…

Tahir Elçi’ye karşı avukatlık etiği ile bağdaşmayan bu ayrımcı dili kınıyoruz. Tahir Elçi bizim arkadaşımız ve onurumuzdur. İzmir Barosu’nun yeni yönetimini, Av.Tahir Elçi’nin aziz hatırasına yönelen ve ifade özgürlüğünü çok aşan bu saldıraya karşı tavır almaya davet ediyoruz.

İHGD Yönetim Kurulu