Kaygılıyız!

İnsan Hakları Gündemi Derneği olarak, son dönemlerde Hıristiyan vatandaşlarımıza yönelik saldırıları kaygıyla izlemekteyiz. İstanbul Samatya’da Ermenilere yönelik olarak birbirini izleyen ve birisi ölümle sonuçlanan saldırılar, Rum kilisesinin taşlanması, İzmit Protestan Kilisesi’ne yönelik hazırlanmış suikast planı, Hıristiyanları hedef alan saldırılarda ciddi bir hareketlenme olduğunu göstermektedir. Geçmişte saldırıların bu şekilde artmasının ardından, Hrant Dink, Rahip Santoro cinayeti ve Malatya katliamlarıyla karşılaşmıştık. Hükümet geçmişte var olan tüm belirtilere rağmen bu cinayetler öncesinde gerekli tedbirleri almakta atalet göstermiş; bu cinayet ve katliamın arkasındaki gerçek ve derin güçlerin açığa çıkarılmasında da maalesef aktif bir irade ve tavır gösterememiştir. İnsan Hakları Gündemi Derneği, Samatya’da yaşanan dehşet ve korku ortamına derhal son verilmesi için devletin en üst düzeyde harekete geçmesini ve ırkçı saldırılara karşı güçlü bir irade sergilemesini talep etmektedir.

Öte yandan, yıllardır aynı davada yargılanmakta olan Pınar Selek hakkında daha önce üç kez beraat kararı veren mahkemenin, bu defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiğini izledik. Bu karar, Pınar Selek şahsında; hukuk, adalet, demokrasi ve özgürlük arayışı ve mücadelesini sürdürenleri sindirmeye yönelik bir karardır. Bu karar verildiği andan itibaren vicdanlarda derin bir yara açmıştır. Bu davanın görülüşünde başta adil yargılanma hakkı olmak üzere tüm everensel insan hakları standartlarının terk edilmiş olmasını, Türkiye’deki Ceza Muhakemesi sisteminin gittiği nokta üzerinden kaygıyla karşılamaktayız.

İnsan Hakları Gündemi Derneği olarak, devletin yürütme ve yargı organlarının hukuk devleti sınırları içerisinde hareket etmesini ve imzaladıkları uluslararası insan hakları sözleşmelerine uygun davranmasını talep etmekteyiz.