Kıbrıs Kayıp Şahıslar Komitesi

Basın Açıklaması Tarihi: 21/05/2008
İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ


Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs’taki destek grubu, Kıbrıs Kayıp Şahıslar Komitesi Web sitesinin İngilizce ve Türkçe olarak yayına girdiğini duyurdu.

1974’den 1977’ye kadar kayıplar ile ilgili birçok toplumlararası görüşmeler yapılmış kayda değer bir ilerleme olmamıştır. 1977 ile 1987 tarihleri arasında Kıbrıs Kayıp Şahıslar Komitesinin (KŞK) kurulmasına ilişkin müzakereler Lefkoşa, Cenevre ve New York’da gerçekleşmiştir.

1975- 1979 yılları arası BM Genel Kurulu (GA) bu insanlık sorununu ele almak için bir araştırma merciinin kurulması yönünde çağrıda bulunarak Kıbrıs’taki kayıp şahıslarla ilgili üç değişik önerge benimsedi. Daha sonra Genel Kurul (GK) sırasıyla 1981 ve 1982 yılında KŞK’nın kurulmasını memnuniyetle karşılayan ve KŞK’yı yetkisini kullanmaya davet eden iki önerge daha benimsedi.

KŞK, Nisan 1981’de Birleşmiş Milletler himayesinde Kıbrıs’lı Rum ve Kıbrıs’lı Türk toplumlarının mutabakatıyla kuruldu. Kıbrıs’taki kurumsal tek iki toplumlu komitedir.

Kayıp şahıslar komitesinin web sitesine http://www.cmp-cyprus.org/nqcontent.cfm?a_id=1 adresinden İngilizce ve Türkçe olarak ulaşaşabilirsiniz.