Kosova: Artan Şiddet Olayları İnsan Hakları İhlallerine Yol Açıyor

Basın Açıklaması Tarihi: 10/02/2006
İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ
TR001/2006/Balkanlar-Kosova


Beta haber ajansının bildirdiğine göre 5 Şubat 2006 günü Kosova’nın Gilan kentinin Cernica köyünde Sırp ailelere yönelik gerçekleşen saldırıda altı kişilik bir ailenin evi isabet almıştır.Sadece bu köyde savaşın sona erdiği 1999 yılından beri yakılan ev sayısı 45’e ulaşmıştır.Nüfusunun büyük bölümü Arnavut asıllılardan oluşan Cernica’da 200 civarında Sırp uyruklu aile yaşamaktadır.

6 yıldır BM yönetimi altında bulunan Kosova’nın nihai statüsünün belirlenmesine ilişkin başlayan görüşmeler Cumhurbaşkanı İbrahim Rugova’nın ölümü nedeniyle 20 Şubat 2006 tarihine ertelenmişti. Son aylarda Sırp ve Türk azınlık mensuplarına yönelik etnik saldırıların artış göstermesinde siyasi belirsizliğin önemli bir etken olduğuna inanılmaktadır.İnsan Hakları Gündemi Derneği (İHGD) Kosova’da özellikle azınlık gruplarına yönelik şiddet olaylarının artmasından ve insan hakları durumunun giderek kötüleşmesinden ciddi şekilde kaygı duymaktadır.

Benzer şekilde Mitroviça ve Türk azınlığın yoğun alarak yaşadığı Prizren’de de zaman zaman şiddet ve saldırı olayları meydana gelmektedir. Etnik saldırılar birçok kez dini mekanları da hedef almakta, kiliseler ve camiler karşılıklı olarak tahrip edilmektedir.

BM Geçici yönetiminin (UNMIK) Kosova’da siyasi istikrarın sağlanması ve Arnavutlar dışındaki azınlık topluluklarının can ve mal güvenliklerinin sağlanması konularında yetersiz kaldığı, kimi durumlarda KFOR (Kosova Barış Gücü) askerlerinin işkence, kötü muamele ve insan kaçakçılığı olaylarına karıştıkları çeşitli raporlarla belgelenmiştir. İHGD olarak 31 Ağustos – 07 Eylül 2005 tarihleri arasında Kosova ve Makedonya’ya yaptığımız başlangıç ziyaretleri sırasında, bölgedeki yerel ve uluslararası otoriteler raporlarda yer alan bulgulara paralel açıklamalarda bulunmuştur.

İHGD, Kosova’nın yönetiminden sorumlu olan BM yönetiminin uluslar arası insan hakları hukukunun gereği olarak her koşulda Kosova halkının temel hak ve özgürlüklerini korumakla yükümlü olduğuna, tüm birey ve topluluklara eşit ve adil olarak davranmak zorunda bulunduğuna inanmaktadır.

İHGD ayrıca Kosova toplumunu oluşturan tüm grupları şiddet ortamından kaçınmaya ve insani değerlere saygılı davranmaya çağırmaktadır.

Dernek, Kosova’nın çok uluslu yapısının nihai statü müzakerelerinde dikkate alınmasını ve tüm azınlık gruplarının görüşmelerde temsil edilebilmesinin sağlanmasını, Kosova’nın geleceği açısından son derece önemli görmektedir.


Bakınız:
Kosova Ombudsperson Enstitüsü Raporları, www.ombudspersonkosovo.org
Kosovo: Failure of NATO, U.N. to Protect Minorities, Human Rights Watch, Brussels, July 26, 2004, http://hrw.org/english/docs/2004/07/27/serbia9136.htm
Failure to Protect: Anti-Minority Violence in Kosovo, March 2004, Human Rights Watch, HRW Index No.: D1606, July 26, 2004 Report, http://hrw.org/reports/2004/kosovo0704/
Amnesty International AI Index: EUR 70/010/2004, http://web.amnesty.org/library/index/engeur700102004