Mültecilerin Haklarını İhlal Edeceğinden Kaygılandığımız Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması Bu Gün TBMM Gündeminde

Türkiye’nin mülteci hakları alanında çalışan 6 sivil toplum örgütü olarak, AB ile imzalanmış olan “geri kabul antlaşması” çerçevesindeki uygulamalara muhatap olacak göçmen ve mültecilerin uluslararası hukuk, AB standartları ve Türkiye’nin ulusal mevzuatlarından kaynaklanan haklarının korunması noktasında ciddi endişeler taşımaktayız. Hem AB hem de Türkiye tarafları bakımından bu endişeleri karşılayacak etkili tedbirler alınmadan antlaşmanın yürürlük kazanmasını onaylamamaktayız.Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşmasının kabulüne ilişkin yasa tasarısı bugün TBMM genel kurulunda görüşülecektir. Anlaşma, yasalaşmasıyla beraber yürürlüğe girecektir. Bu nedenle, bu gün TBMM gündemine gelmesi beklenen Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması ile ilgili tutum belgemizi milletvekilleri ile paylaşarak kaygılarımızı ilettik.

Antlaşmanın onaylanması halinde ise, her iki tarafın antlaşmanın uygulanmasına ilişkin usulleri ve çerçeveleri hazırlarken, karşılıklı taahhüt ve yükümlülüklerinin takibini yaparken, düzensiz göç alanında işbirliğinin esas konusu olan göçmen ve mültecilere yönelik ortak yükümlülüklerini ve sorumluluklarını da en büyük hassasiyetle gözetmeleri konusunda izleme ve sivil denetim işlevimizi etkin bir şekilde yerine getirmek için gayret içinde olacağız.

Ekte sunulan “Mülteci Hakları Koordinasyonu Türkiye ile AB Arasında İmza Edilen Geri Kabul Antlaşması’na Dair Tutum Belgesi” kaygılarımızın hukuki ve insani temellerini ayrıntılarıyla içermektedir.

Saygılarımızla,

Mülteci Hakları Koordinasyonu

 Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd)

 İnsan Hakları Derneği (İHD)

 İnsan Hakları Gündemi Derneği (İHGD)

 Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (Kaos-GL)

 Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der)

 Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi (UAÖ)