ORTAK BASIN AÇIKLAMASI – İHOP

İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan’a Karşı Açılan Davalar, İnsan Hakları Savunucularının Varlıklarına ve Örgütlenme Özgürlüklerine Karşı Açılmıştır!

26 Ocak 2022

1986’dan beri 35 yıldır türlü baskı ve yıldırma hareketlerine rağmen güçlenerek varlığını sürdüren İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan’a açılan üç ayrı dava[1], aslen Türkiye’deki insan hakları mücadelesine yönelik bir tehdittir.

İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi taahhütlerini ve Anayasa’nın 90. maddesini açıkça ihlal ederek insan haklarına sırtını çeviren iktidar organları, bu kez çare olarak İHD Eş Genel Başkanı’nı hedefe koymuş ve hakkında dava açarak faaliyetlerini kriminalize etmeyi denemektedirler.

Ne yazık ki, savcılar tarafından hiçbir somut suç kanıtı sunulmadan, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin içtihatlarına aykırı olarak hazırlanan iddianameler, mahkemeler tarafından da kabul edilmiş ve dava konusu edilebilmiştir.

Bugün Türkiye’de ihtiyaç duyulan şey, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için çaba gösterenlerin sesini kısmak değil, aksine insan hakları savunucularının seslerine, uyarılarına ve tavsiyelerine kulak vererek, çalışmalarına olanak sağlayacak elverişli bir ortamı korumak ve geliştirmektir.

Bizler İnsan Hakları Ortak Platformu’nun üye örgütleri olarak kurucu üyemiz İHD’nin ve YK üyemiz İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan’ın yanında olduğumuzu belirtirken, Türkiye’de ve uluslararası alanda insan hak ve özgürlükleri için mücadele eden kuruluşları ve herkesi Öztürk Türkdoğan ve İHD ile dayanışmaya davet ediyoruz.

İnsan Hakları Ortak Platformu Bileşenleri

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Hak İnisiyatifi Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, Yurttaşlık Derneği

[1] Açılan Davalara ilişkin Bilgi:

  1. İHD Eş Genel Başkanı olarak temel hak ve özgürlüklerin korunması ve ihlalleri görünür kılmak amacıyla yaptığı farklı açıklamalar, TCK’nın 314/2. Maddesinde düzenlenen silahlı örgüt üyeliği suçu kapsamında değerlendirilerek hakkında Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştır. Bu davanın ilk duruşması 22 Şubat 2022 tarihinde saat 09.15’te görülecektir.
  2. 24 Nisan 2017 tarihinde İHD’nin internet sitesinde yayınlanan “Adalet ve Hakikat için Ermeni Soykırımı’nın İnkârına Son” başlıklı bildirinin Türk Ceza Kanunu’nun 301. Maddesinde düzenlenen Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama suçunu oluşturduğu gerekçesiyle hakkında Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştır. Bu davanın duruşma günü henüz belli değildir.
  3. 29 Haziran 2018 tarihinde İHD’nin internet sitesinde yayınlanan “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İlgili Zorunlu Açıklama” başlıklı yazıda yer alan ifadeler nedeniyle TCK’nın 125/3. Maddesinde düzenlenen hakaret suçu işlendiği gerekçesiyle hakkında 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştır. Bu davanın ilk duruşması ise 18 Şubat 2022 tarihinde saat 11.45’te görülecektir.