PACE Başkanı Bir Gey Derneğinin Yasaklanmasından Sonra Türkiye’ye Örgütlenme Özgürlüğü Hakkını Hatırlattı

Basın Açıklaması Tarihi: 07/06/2008
İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ


Basın açıklaması – 399(2008)

Strasbourg, 30.05.2008 – Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (PACE) Başkanı, Lluís Maria de Puig, bugün yapmış olduğu bir açıklamayla, mahkeme kararıyla Türkiye’de gey haklarını savunan bir derneğin kapatılmasına dair kaygılarını ifade etti.

Bay Puig, “Rapor edilen bilgilere göre,  faaliyetlerinin genel ahlakı bozduğu gerekçesiyle, Lambda İstanbul‘un kapatılmasına yönelik,  savcı tarafından ortaya atılan argümanlar benim için bir muamma niteliğindedir” dedi.

PACE Başkanı “Avrupa Konseyi’nin bir üyesi olarak Türkiye’nin de onayladığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde ifade ve örgütlenme özgürlüğüne büyük bir önem verilmiştir. Lezbiyen, gey, biseksüel ya da transgender olup olmadığına bakılmaksızın herkes, herhangi bir ayrımcılığa uğramadan ifade ve örgütlenme özgürlüğüne sahiptir. Yetkililerin bu hakların herkes tarafından kullanılmasını temin etmekle yükümlü olduğunu”  ifade etti.

Parlamenterler Meclisi İletişim Birimi  
Tel: +33 3 88 41 31 93
Fax : +33 3 90 21 41 34
pace.com@coe.int 
www.coe.int/press