PACE Komitesi Ege’deki Türk Adalarında Yaşayan Rum Azınlık için Daha Fazla “Pozitif Önlemler” Alması İçin Türkiye’ye Çağrıda Bulundu

Basın Açıklaması Tarihi: 09/06/2008
İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ


Editör Notu – 100(2008)

Strasbourg, 03.06.2008 – Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin İnsan Hakları ve Yasal Sorunlar Komitesi (PACE), halen Egedeki Türk adaları Gökçeada (Imbros) ve Bozcaada’da (Tenedos) az sayıda yaşayan Rum azınlığın ve ailelerinin korunmasına yönelik daha fazla “pozitif önlem” alması için Türkiye’ye çağrıda bulundu.

Geçtiğimiz gün kabul edilen taslak kararda, komite atılın olumlu yöndeki adımları memnuniyetle karşıladığı ifade edildi, ancak etnik Rum azınlığının eğitimi ve toprakları için adil bir yerleşim ve adanın tahrip olan doğal, kültürel mirasının iyileştirilmesi içim adımlar atılması konusunda çağrıda bulunuldu.

Komite, adalardaki nüfusun Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerde ortaya çıkan krizler nedeniyle “uzunca bir süredir sıkıntı yaşadığını” ifade etti. Komite aynı zamanda ” pozitif bir tutumun ( …) Türkiye’nin çağdışı milliyetçi tutumların üstesinden gelmesi ve iyi komşuluğa ilişkin Avrupalı değerlerle buluşması konusundaki istekliliğine mükemmel bir örnek teşkil edebileceğini” belirtti.

Parlamenterler, adanın iki kültürlü karakterini korumaya yönelik bu tür pozitif eylemlerin Türkiye ve Yunanistan arasında “örnek bir işbirliğine” hizmet edeceğini söylediler. Bu açıdan Elsa Papademetriou ve Murat Murcan’ın PACE’deki Türk ve Yunan delegasyonlarının başkanları olduktan sonra, 2005 yılında adalara ortaklaşa yaptıkları “tarihsel” ziyaretten ortaya çıkan bu rapor söz konusu işbirliğinin önemli bir göstergesi olarak gösterildi.

Strasbourg’da 23-27 Haziran 2008 tarihleri arasında toplanacak olan PACE’nin son oturumunda tartışılacak olan Karar, ziyaret sonrası Andreas Gross (İsviçre, Sosyalist Grup) tarafından hazırlanan rapora dayanıyor.

Rapor için aşağıdak linke tıklayınız,

http://assembly.coe.int/ASP/APFeaturesManager/defaultArtSiteView.asp?ID=782

Parlamenterler Meclisi İletişim Birimi

Tel: +33 3 88 41 31 93
Fax : +33 3 90 21 41 34
pace.com@coe.int 
www.coe.int/press