Reform ve Gerileme: Türkiye’de Basın Özgürlüğü Raporu

Basın Açıklaması Tarihi: 11/12/2007
İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ


Article 19, Türkiye’de basın özgürlüğünün şu anki durumu hakkında ortak bir bilirkişi raporunun yayınlandığını duyurmaktan memnuniyet duymaktadır. Temmuz 2007’de Article 19, Kurdish Human Rights Project (KHRP), Index on Cencorship; İngiltere ve Galler Barosu İnsan Hakları Komitesi ve Limerick, İrlanda’da bulunan Avrupa Çalışmaları Merkezi ile birlikte Türkiye’de ifade özgürlüğü hakkına yönelik hızla artan ihlallerin raporlarına karşılık bir heyet oluşturmuştur.

Heyet, 2003’ten 2004 yılına kadar ki reformlara rağmen, basın özgürlüğünde büyük ve hızlı bir gerileme olduğunu tespit etmiştir. Bu esasen AB sürecindeki yavaşlamaya ve yeni yasaların yorumlanması ve uygulanmasında Türkiye Devleti’nin tavrına bağlanabilir.

Rapor, Türk aydınlarına yönelik yeni Türk Ceza Kanununun meşhur 301. maddesi hakkındaki büyük tartışmanın; tartışmadan ya da eşit tartışma ve yeni Terörle Mücadele Kanunu kadar Ceza Kanununun 220(8) ve 216. maddelerinin etkisinin farkındalığından yoksun devam ettiğinin altını çizmektedir. Bu yasalar yaygın olarak sıradan, özellikle Kürt ve Kürt yanlısı gazetecilere karşı uygulanmaktadır. Hem hapsedilen hem de soruşturma altındaki muhalif gazeteciler çoğu kez ‘terörist gazeteler’ için çalıştıkları ya da ‘uygun gazeteciler’ olmadıkları için Devlet ve büyük medya grupları tarafından işten çıkarılmaktadır. Heyet, basına karşı bu saldırıların eninde sonunda Türkiye’deki basın özgürlüğünü bir bütün olarak tehlikeye atacağına inanmaktadır.

Heyetin hem Türkiye hem de AB’nin reform sürecine yönelik taahhütlerinde büyüyen bir şüphecilik tespit ettiği göz önünde bulundurularak, heyet, Türk yetkilileri ivedilikle Kürkçe yayın üzerindeki engelleyici kısıtlamaları kaldırmaya ve uluslararası insan hakları standartları ile bağdaşmayan yeni Türk Ceza Kanunu, yeni Terörle Mücadele Kanunu ve Polis Yetkileri Kanununun tüm sonuçlarını ortadan kaldırmaya çağırmaktadır. Heyet ek olarak AB’nin, Türkiye’nin katılım girişimine pratik destek sunarak ve özellikle ifade özgürlüğü konusundaki çalışmasını yakından izlemeye devam ederek, reform sürecine ilişkin sözünü tutmasını istemektedir.

– Rapora aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: http://www.article19.org/pdfs/publications/turkey-fact-finding-report.pdf

– Daha fazla bilgi için: Anoush Begoyan, Europe Programme Officer,

anoushb@article19.org , +44 20 7278 9292

– ARTICLE 19, dünyada ifade özgürlüğünün korunması ve geliştirilmesi için çalışan bağımsız bir insan hakları örgütüdür. Adını İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin ifade özgürlüğünü garanti altına alan 19. maddesinden almaktadır.