Sığınmacı ve Mülteci Konusunda Çalışma Yapan İnsan Hakları Örgütleri Arasında Ayrımcılık Kabul Edilemez!

Basın Açıklaması Tarihi: 23/12/2008
İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ


Mültecilerle İlgili Kabul Merkezlerinin Yönetimi ve İşletimi Hakkında seminerine insan hakları örgütlerinden bazıları davet edilmemiştir. Bu seminer çalışmasının ve bundan sonra düzenleneceği bildirilen benzeri çalışmaların, belirtilen alandaki sorunların tartışılması ve standartlarının oluşturulması için faydalı bir tartışma forumu oluşturacağına ilişkin iyimserliğimiz kalmamaktadır. Bunun sağlanabilmesi, ancak bu alanda çalışan ve belirli bir birikimi sağlayan örgütlerin ayrımcılık içermeyen bir uygulama ile bu ve benzeri çalışmalara davet edilmesi ile mümkündür”

23-26 Aralık 2008 tarihleri arasında İzmir’de BMMYK Türkiye Temsilciliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü-Yabancılar Hudut İltica Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı’nın Göç için Küresel Fırsatlar Fonu tarafından bütçesinin karşılandığı belirtilen “Kabul Merkezlerinin yönetimi ve işletimi hakkında seminer” başlıklı bir çalışma yapılması düşünülmüş ve bu çalışmaya Görev Gücünü oluşturan Bakanlıkların İzmir Temsilcilik ve Müdürlükleri ile çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarından temsilciler davet edilmiştir.

Bu seminerde konunun genel olarak tartışılması; barınma ve kabul koşulları ile buna ilişkin standartların, yapı ve hizmetlerin bir forum ortamında değerlendirilmesinin amaçlandığı belirtilmiştir.

Aşağıda imzası bulunan hak örgütleri olarak bizler, bu çalışmaya bir kısmımızın davet edilirken bir kısmımızın ise davet edilmediğini görmüş ve öğrenmiş bulunuyoruz.

Özellikle, davet edilmeyen kuruluşların Türkiye’deki sığınmacı ve mülteci alanında yoğun ve dikkate değer çalışmaları ve bu alanda oluşturdukları kapasite dikkate alındığında, ciddi bir eksiklik olduğu dikkatimizi çekmektedir.

Bu haliyle çalışmaya davet edilen ve edilmeyen kuruluşlar bir anlamda akreditasyon işlemine muhatap olmuşlar gibi bir görüntü ortaya çıkmaktadır. Böylesi bir algıya neden olabilecek bir yaklaşım şekli ise tarafımızdan kabul edilemez bulunmaktadır.

Bu nedenle, mevcut seminer çalışmasının ve bundan sonra düzenleneceği bildirilen benzeri çalışmaların, belirtilen alandaki sorunların tartışılması ve standartlarının oluşturulması için faydalı bir tartışma forumu oluşturacağına ilişkin iyimserliğimizin kalmadığını, bunun sağlanabilmesinin ancak bu alanda çalışan ve belirli bir birikimi sağlayan örgütlerin ayrımcılık içermeyen bir uygulama ile bu ve benzeri çalışmalara davet edilmesi ile mümkün olduğunu, ancak böylesi ayrım gözetmeksizin yapılan davetlerin, çalışmalarda belirtilen amaçlara ulaşılabilmesi için özgür ve gerçekten üretken forumlar oluşturabileceğine dair inancımızı toplantıyı düzenleyen her iki kuruluşa da bugün birer mektupla iletmiş olduğumuzu basına ve kamuoyuna duyururuz.

Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd) – İnsan Hakları Derneği (İHD) – İnsan Hakları Araştırmaları Derneği (İHAD) – İnsan Hakları Gündemi Derneği (İHGD) – İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) – Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der) -Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) – Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi (UAÖ-Türkiye) -Van Kadın Derneği (VAKAD)