İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden Yeni Rapor

Basın Açıklaması Tarihi: 27/11/2008
İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ


Döner Kapıda Sıkışanlar

İnsan Hakları İzleme Örgütü 123 sayfalık Döner Kapıda Sıkışanlar başlıklı raporunu yayınladı. Rapor, Irak ve diğer ülkelerden gelen sığınmacı ve göçmenlerin AB’ye girmesini engelleyen veya girmeyi başaranları da kısa yoldan sınırdışı eden AB’nin Yunanistan girişindeki engellemelerden söz ediyor. Raporda Türk-Yunan sınırının her iki  tarafındaki Iraklı ve diğer sığınmacı ve göçmenlerle yapılan görüşmelerdeki Yunanistan’dan sınırdışı edilmeleri, Yunanistan’daki insanlık dışı ve onur kırıcı koşullar, Yunanistan polis ve Sahil Güvenlik memurlarının kaba ve tacizkar tutumları ve Yunanistan’da sığınma prosedürlerine erişimin engellenmesi ve ihtiyaç halindekilere sığınma ya da diğer koruma biçimlerinin reddedilmesine dair tanıklıkları içeriyor.

Döner Kapıda Sıkışanlar’da ayrıca Türkiye’nin Yunanistan sınırındaki hudut  görevlilerinin göçmenlere yönelik kötü muamele uygulamaları da anlatılıyor ve insanlık dışı ve onur kırıcı gözaltı koşullarını da içeren bu durum, Türkiye’nin İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’ne (AİHS) bağlı yükümlülüklerini ihlal etmektedir. Gözaltına alınan bu göçmenler Türkiye’de ne sığınma ne de başka koruma biçimleri arama şansına sahip değil ve sıklıkla aileleri ya da arkadaşları dönüş paralarını buluncaya kadar süresiz gözaltında tutuluyorlar. Mülteci Sözleşmesi’ni coğrafi sınırlama koyarak yalnızca Avrupa’dan gelenleri mülteci kabul eden Türkiye, Yunanistan sınırında yakaladığı Iraklıları, anlamlı bir koruma olanağı sağlamadan, otobüslere bindirerek Irak’a geri gönderiyor.

Genel şiddet ortamı ve hedefli zulmün yaygın olarak yaşandığı Irak’ta ağır zarar görme riski gözönüne alındığında, İnsan Hakları İzleme Örgütü Türkiye’nin Yunanistan sınırında yakaladığı Iraklıları herhangi bir koruma sağlama çabasına girişmeden geri göndermesini, mültecilerin zulüm görebileceği bir ülkeye geri gönderilmesini yasaklayan ve mülteci hakları yasasının mihenk taşı olan non-refoulement (zorla geri göndermeme) ilkesini çiğnemek olarak değerlendirmektedir. İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Ceza ya da Muameleye Karşı Sözleşme (İKS) de kişinin işkence görme riski olan bir ülkeye gönderilmesini yasaklamaktadır. Avrupa İnsan Hakları sözleşmesi’nin 3.Maddesi de Avrupa ülkelerinin herhangi bir kişiyi işkence ya da insanlık dışı ya da onur kırıcı muamele görme riski bulunan bir ülkeye geri göndermesini yasaklamaktadır.

Raporun Türkçe özeti için aşağıdaki linki tıklayınız

http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/greeceturkey1102trksumandrecs.pdf