Siyah Pembe Üçgen İzmir Kapatılmadı

Siyah Pembe Üçgen İzmir LGBTT Derneği bu kararın üzerine bir açıklama yayınladı:

“Siyah Pembe Üçgen İzmir LGBTT Derneği hakkında kapatma davası açılması bile; İzmir’deki LGBTT (lezbiyen, gey, biseksüel, travesti, transeksüel ) bireylerin, örgütlenme özgürlüğünün engellenmesidir. Oysa örgütlenmek, ayrımcılığa uğrayan gruplar için nefes alabilmenin olmazsa olmazıdır… Cinsel yönelim ve cinsiyet kimlikleri yüzünden, sosyal yapılar tarafından baskı altına alınan eşcinsel, biseksüel ve transeksüellerin, dışlanma-yalıtılma düzeneğine karşı direnebilmelerinin mümkün tek yolu; dayanışmak ve bir araya gelebilmektir. Kamusal alandaki ayrımcı uygulamalara, homofobik ve transfobik söylemlere ve nefret suçlarına karşı mücadele etmenin, keşfedilmiş başkaca yolu yoktur.

Bu hafta içerisinde transeksüel arkadaşımız Azra’nın vahşi bir cinayet sonucu hayatını kaybetmesi, üzücü bir şekilde tekrar göstermiştir ki; onca baskı ve cinayetler karşısında LGBTT bireyler için örgütlenmek hayati öneme sahiptir. Tıpkı Ahmet Yıldız gibi, öldürülen pek çok eşcinsel ve transeksüelin yaşam hakkı dahi garanti altına alınmamışken, sistemin lgbtt örgütlere yasal engel çıkarmasını oldukça manidar buluyoruz.

“Kapatma Talebi, Dernek Denetçilerinin Subjektif Görüşüdür”

Bugünkü 3. celsede ,Cumhuriyet Savcısı mütalaasını ; “……İl Dernekler Müdürlüğünün dernek tüzüğünün Anayasa’ya aykırı olup bunun düzeltilmesini içeren bildirimi sadece dernek denetimi ile görevlendirilen kişilerin subjektif ,şahsi görüşlerini içermekte, davalı dernek yöneticilerinin bildirimi ise Yüksek Yargıtay Kararlarına dayanmaktadır ……. Dernek yöneticilerinin dayandığı husus, bu tip ihtilafları sonlandıran mahkeme ve yüksek yargıtay içtihatlarına dayandığından uyulması gereken bir kesinleşmiş karar niteliğinde olduğundan mahkeme kararının tercih edilmesi gerektiği de nazara alınarak bu davanın açılmasındaki amacı da dernek denetçilerini teşkil eden il dernekler müdürlüğünün süreye uyulup uyulmadığı hususunda itirazı mümkün savcılıkca verilecek bir karar yerine mahkemeden geçmiş bir karar içtihat oluşturulması olduğundan açılan davanın REDDİNE karar verilmesi talep ve mütalaa olunur “ şeklinde verdi.

Her İnsan Gibi Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Travesti ve Transeksüel Kişilerin De Dernek Kurma Özgürlüğü Vardır

Mahkeme Hakimi,“Her insan gibi lezbiyen, gey, biseksüel, transeksüel ve travesti kişilerin de dernek kurma özgürlüğüne sahip olduklarından davalı Derneğin Fesih isteminin REDDİNE” karar verdi.

Bu özgürlükler lehine verilen kararı, LGBTT özgürlük mücadelesi açısından çok önemli bir kazanım olarak görüyoruz. Ancak SiyahPembeÜçgenİzmir ve daha önce kurulan diğer lgbtt derneklerin karşılaştığı yasal engellemelerin; yeni kurulacak, diğer lgbtt derneklerinin de önüne çıkartılmamasını umut ediyoruz. Aksi takdirde, her kurulan lgbtt derneğinden tüzük değişikliği istenilmesi, fesih davası açılmasının; Lgbtt Bireylerin, Örgütlenme Hakkını kullanılmasını elden geldiğince zorlaştırma gayreti olacağını düşünüyoruz. Şimdiye kadar izlenen bu ayrımcı yöntemin terk edildiği, eşit ve özgür bir dünya dileği ile dayanışma sergileyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz…

Bu kararı, henüz geçen hafta kaybettiğimiz ilk üyemiz Sevgili Azra’nın kıymetli hatırasına atfediyoruz.

SİYAHPEMBEÜÇENİZMİR LGBTT DERNEĞİ”

http://kaosgl.org/icerik/siyah_pembe_ucgen_izmir_kapatilmadi