Türkiye’deki yerel demokrasi hakkında olguları-bulgulama görevi

Basın Açıklaması Tarihi: 07/08/2007
İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ


Strasbourg, 06.08.2007- Bir Kongre Delegasyonu (Avrupa Yerel ve Bölgesel İdareler Kongresi) olguları-bulgulama görevi nedeniyle 6 ila 10 Ağustos tarihleri arasında Türkiye’yi ziyaret edecek.

Kongre Ofisi DTP’li Belediye Başkanlarına karşı yaygın bir şekilde mahkemelerde açılan davalar ve özellikle son olarak Sur Belediye Meclisinin bir üyesini ve Belediye Başkanını görevden alan kararla ilgili olarak bir kaç ay boyunca Türkiye’yi takip edecek.

Kongre Başkan-Yardımcısı Hans Ulrich Stockling, Kongrenin Yerel İdareler Dairesi Kurumsal Komite Başkanı Irina Pereverzeva, danışman Profesör Chris Himsworth ve sekreteryanın iki üyesini içeren delegasyona Kongre Başkan-Yardımcısı Anders Knape başkanlık ediyor. Knape ve Stockling Türkiye Raportörü olarak görev yapacaklar.

Delegasyon hükümet yetkilileri, seçilen yerel temsilciler, Ankara ve Diyarbakır’daki STK’lar ile görüşecekler. Rapor Kongre Ofisinin 17 Eylül 2007’de Paris’teki toplantısına sunulacak.

Communication Unit of the Congress
of Local and Regional Authorities 

Tel: +33 (0)3 90 21 49 36
Fax:+33 (0)3 88 41 27 51
congress.com@coe.int 
www.coe.int/congress

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1168317&Site=

DC&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE