Türkiye’nin 1 Mayıs Skandalı Devam Ediyor!

Basın Açıklaması Tarihi: 02/05/2007
İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ
TR003/2007/1Mayıs2007


İşgal güçlerinin ve Osmanlı Hükümetinin tüm baskılarına rağmen, 1920’de “Bağımsız Türkiye” pankartıyla dahi kutlanabilen 1 Mayıs İş Bayramı, ne yazık ki 1923’den bu yana şiddetsiz geçmiyor. 1 Mayıs 1977’de yaşanan katliamınsorumluları daha hala bulunamazken, bugüne kadar gelen tüm hükümetler zamanında, şiddet, 1 Mayıs gösterilerini gölgede bırakmıştır.

Ne yazık ki, 1 Mayıs 2007’de de polis 1000’den fazla kişiyi gözaltına almış ve yine “aşırı güç kullanımı” ve “biber gazı” nedeniyle bir bu kadarını da yaralamıştır. Kullanılan şiddet zaman zaman vahşet boyutuna ulaşmıştır. Türkiye’nin değişik illerinde 1 Mayıs 2007’de düzenlenen gösterilerde polis tarafından uygulanan şiddetin hiçbir şekilde tasvip edilmesi mümkün değildir. Yaşananlar evrensel düzeyde kabul görmüş ve saygın bir yer edinmiş insan haklarının açık bir ihlali niteliğindedir. Başta hükümet olmak üzere, siyasi partiler yaşanan şiddet karşısında sessiz kaldıkları için utanmalıdırlar. İnsan Hakları Gündemi Derneği olarak Meclisteki siyasileri 1 Mayıs 2007’de yaşanan şiddet olayları karşısındaki olumsuz tutumları nedeniyle protesto ediyoruz. AKP hükümetini, İstanbul valisini ve emniyet müdürünü derhal görevden almaya davet ediyoruz! Bu vesileyle hem hükümete , hem de siyasi partilere zorunlu olarak bazı hususları hatırlatma gereği hissediyoruz:

 

Madde 20

1. Herkesin silahsız ve saldırısız toplanma, dernek kurma ve derneğe katılma özgürlüğü vardır. (…)

BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

 

Madde 21 [Toplanma özgürlüğü]

Barışçıl bir biçimde toplanma hakkı hukuk tarafından tanınır. Bu hakkın kullanılmasına ulusal güvenliği veya kamu güvenliğini, kamu düzenini, sağlık veya ahlakı veya başkalarının hak ve özgürlüklerini koruma amacı taşıyan, demokratik bir toplumda gerekli bulunan ve hukuka uygun olarak getirilen sınırlamaların dışında başka hiç bir sınırlama konamaz.(…)

BM Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi

 

Madde:11- Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü

Herkes barışçı amaçlarla toplantılar yapmak, dernek kurmak, ayrıca çıkarlarını korumak için başkalarıyla birlikte sendikalar kurmak ve bunlara katılmak haklarına sahiptir.
Bu haklarının kullanılması, demokratik bir toplumda zorunlu tedbirler niteliğinde olarak ulusal güvenlik, kamu güvenliği, barış ve düzenin sağlanması ve suç işlemenin önlenmesi sağlığın ve ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amaçlarıyla ve ancak kanunla sınırlanabilir. (…)

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Temel bir insan hakkı olan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının böylesine vahşi bir şekilde kullanılamaz hale getirilmesini esefle kınıyoruz.