Uluslararası Ceza Mahkemesi

[real3dflipbook id=’22’]

Uluslararası Ceza Mahkemesi insancıl hukuk kapsamındaki kimi suçları kovuşturan ve 20. yüzyılın sonlarında kurulup 21. yüzyılda uluslararası insancıl hukukun egemenliğine katkı yapan ilk uluslar-üstü mekanizmadır. Bu haliyle insanlığa karşı işlenen en ağır suçların faillerinin cezasız bırakılmaması yönünde büyük bir adımı temsil eden ve kuruluşundan bu yana 106 ülkenin yargı yetkisini tanıdığı Mahkeme, henüz ilk örneklerini gördüğümüz çalışmalarıyla, insan hakları hukuku açısından da yeni bir döneme işaret etmektedir.

Mahkemenin yargı yetkisine giren soykırım, insanlığa karşı suçlar ile savaş suçlarının yeryüzünde işlenmiş en ciddi suçlar olduğu ve bu suçların gerçekte dünyanın barış, güvenlik ve esenliğini tehdit eden eylemler olduğu, Roma Statüsü’nün Dibace bölümünde de ifade edilmektedir. Bundan on yıl önce böyle bir yapının kurulması ancak bir hayal iken, bugün mahkemenin çalıştığını görmek Uluslararası Ceza Hukuku ve İnsan Hakları Hukukunun ne kadar dinamik alanlar olduğunu da anlamamıza yardımcı olacaktır.

Türkiye farklı nedenlerle, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni kuran Roma Statüsü’ne taraf olmamıştır. Türkiye’nin Statü’yü onaylamasına karşı çıkan söylemler, çoğu zaman bu Mahkeme’nin işlev ve yetkilerinin doğru anlaşılamamasından kaynaklanmaktadır. Bu alandaki çalışmaların akademik düzeyde olması ve sivil toplum kuruluşları ile ilgili hükümet kurumlarının yararlanabileceği kaynakların bulunmaması, bu eksik ve zaman zaman yanlış bilgilenmelerin en önemli nedenlerindendir.

Elinizdeki kitap, bu alandaki açığın kapatılmasına katkıda bulunması ümidiyle hazırlanmıştır.

 Sağladığı mali destekle bu kitabın hazırlanmasını mümkün kılan Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği’ne teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Bu vesileyle gerekli koordinasyonu sağlayan genel sekreterimiz Hakan ATAMANa, kitabın editörlüğünü üstlenen Utku KILINÇ‘a, kitabın hazırlık sürecinde desteğini esirgemeyen Günal KURŞUN veİbrahim ŞEN‘e, kitabı yayıma hazırlayan Cengiz KARATAŞ‘a, projenin mali ve idari işlerinin koordinatörlüğünü üstlenen Ayça ULUSELLER SALAN‘a ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Levent KORKUT‘a minnettarlığımızı ifade etmek isteriz.

Kitabın, Türkiye’de hak temelli faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına ve ilgili hükümet kurumlarına bir nebze de olsa rehberlik etmesi dileğiyle…

 

                                                                                 Orhan Kemal CENGİZ

İnsan Hakları Gündemi Derneği Başkanı