Uluslararası Ceza Statüsü (Ortak Açıklama)

Basın Açıklaması Tarihi: 17/06/2005
İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ


Federation internationale des ligues des droits de I’Homme (FIDH), Tiirkiye insan Haklarr Vakfı (TiHV), İnsan Haklan Derneği (iHD) ve Coalition for an lnternational Criminal Court (CICC) işbirliği ile 16-17 Haziran günlerinde “Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü’nün Türkiye tarafindan onaylanması ve uygulanması” konulu, akademisyen, sivil toplum ögiit yöneticileri, Barolar ve insan haklan örgütlerinin temsilcilerinin katılımı ile yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi…

Ayrıntılı bilgiyi ekteki PDF dökümanından edinebilirsiniz.


Döküman Eklenecek