Uluslararası İnsan Hakları Günü

İkinci Dünya Savaşı sonrası faşizme karşı insanlığın savunusuydu İnsan Hakları Bildirgesi. Sistem, uluslarası sözleşmelerin koruma mekanizmasına dayanıyordu . Artık dünya 1948’in dünyası değil. Sözleşmeler hakları korumaya yetmiyor. Ne Birleşmiş Milletler’in başvuru mekanizmaları ne de AİHM artık ihlallerin giderimini sağlayamıyor. İnsan Haklarının yaşadığı bu krize karşı artık yeni yollar bulmak, yeni sözler söylemek gerek. Bugün kutlanacak bir gün değil. Yüzleşilecek, sorgulanacak, dayanışılacak, mücadele için yeni yollar aranacak bir gün.

İHGD Yönetim Kurulu