Yaşasın 8 Mart ! Yaşasın Kadın Mücadelesi !

8 Mart 2022 Dünya Kadınlar Gününe,  salgının vahim sonuçlarıyla baş ederken artan şiddet, bitip tükenmeyen çatışma ve savaş, temel hakları bertaraf eden ekonomik kriz, yoğunlaşan insan hakları ihlalleri ve tüm bunların yanında; kadınların  tarihsel süreçte mücadele ile elde edilen hukuksal kazanımlarına saldırı ortamında giriyoruz.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı şiddeti ve ayrımcılığı ortadan kaldırarak, kadın ile erkek arasında tam ve gerçek eşitliği sağlamayı hedefleyen;  şiddete maruz bırakılanların temel haklarını güvence altına alan ve uygulanabilirliği sağlayan, kadına yönelik şiddete karşı insan hakları temelli bir sözleşme olan “İstanbul Sözleşmesi”nden imzanın çekilmesi ile;  şiddet vakalarının  giderek artmakta olduğunu gözlemliyoruz.

Ayrıca son günlerde siyasi iktidar tarafından gündeme getirilen ;  Medeni Kanun’da değişiklik kapsamında, kadınların kazanılmış haklarını eksiltme ya da bu haklara zarar verme anlamına gelen nafakanın sınırlandırılması, yasal boşanma usulünün değiştirilmesi ve aile hukukunun yargı güvencesinden yoksun kılınacağı aile arabuluculuğu gibi değişiklik hazırlıklarına ve bu kapsamda düzenlenen yasa tasarısına karşı çıkıyoruz. Halen imzacısı olduğumuz birçok uluslararası sözleşmelerde de; bu haklar koruma altında olup, gündemde olan bu düzenlemelerin CEDAW Komitesi’nin 23 Temmuz 2015 tarihli “General Recommendation on Women’s Access to Justice” başlıklı Tavsiye Kararı ile yasaklandığını hatırlatıyoruz.

Son yıllarda, salgın ile iyice artan, kadın emeğinin cinsiyetçi iş bölümü nedeniyle ev içinde ve dışında gittikçe değersizleştirilmesi, işsizliğin artması ile kadının çalışma hayatından uzaklaştırılması, yüksek enflasyon oranları ile temel ihtiyaç malzemeleri, gıda, barınma ve eğitim giderlerinin karşılanamayacak derecede yükselmesi ve en nihayetinde yaşam hakkına yönelik ciddi bir tehdit unsuru haline gelen mevcut ekonomik krizin,  kadına yönelik şiddeti arttırdığını ve kadın yoksulluğu ile mücadeleyi olumsuz etkilediğini gözlemliyoruz. Bu eşitsizliğin, süregiden ekonomik şiddetin ve en nihayetinde hak ihlallerinin ortadan kalkması için etkin çözümler üretilmesi çağrısında bulunuyoruz.

 

Biz İHGD olarak, kadına yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kalktığı, hak ihlallerinin son bulduğu,  özgürlüklerin kısıtlanmadığı, eşitlik ve barış içinde bir gelecek için haklarımıza sahip çıkıyoruz ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerin uygulanmasını istiyoruz.

Kadınların asırlardır mücadele ile elde ettiği kazanımları ihlal edecek ve ortadan kaldıracak, uluslararası sözleşmelere ve temel hukuk ilkelerine aykırı yasal düzenleme ve değişikliklerin karşısında olduğumuzu bildiriyoruz.

Yaşasın 8 Mart ! Yaşasın Kadın Mücadelesi !

İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ