Açık Dersler -16 Prof. Dr. Ozan Erözden

İnsan Hakları Gündemi Derneği olarak yapmış olduğumuz “Açık Dersler-16” Prof. Dr. Ozan Erözden’in “Kader Mahkûmu Kime Denir? Suçlu Davranışının Biyolojisi” dersi ile devam ediyor.

Bir kişiyi suç işlemeye yönelten temel etken nedir? Klasik hukuk öğretisi bunun kişinin “özgür iradesi” ile ilişkili olduğunu varsayar. Suç işleyen, suçu işlemek ve işlememek arasında bir seçim yapmıştır. İstemeseydi eğer suçu işlemezdi, diye düşünülür. Ancak, klasik görüşü kabul etmeyen, suçlu davranışını başka etkenlere bağlayan akımlar da vardır. Örneğin, 19. Yüzyılın ikinci yarısında etkili olan biyolojik pozitivizm suçlu davranışının temel nedeninin failin biyolojik özellikleri olduğunu iddia eder. Bu akıma göre insan suçlu olmayı seçmez. Suçlu, zaten suç işlemeye yönelik bir organizma olarak dünyaya gelmiştir. Suçlu olunmaz, suçlu doğulur, diyecektir biyolojik pozitivistler. Bu akım, savlarının büyük çoğunluğunun bilimsel bir temeli olmadığının anlaşılmasıyla birlikte gözden düşmüş ve bilim tarihinin tozlu raflarına kaldırılmıştır. Ancak, yıldızı 20. Yüzyılın son çeyreğinde parlamaya başlayan ve etkisi gitgide güçlenen çok disiplinli (mültidisipliner) bir araştırma alanı olan nörobilim sayesinde biyolojik pozitivizm yeniden canlanıyor mu, soruları sorulmaya başlandı bir süredir. Bu konuşmada nörobilim araştırmalarının suçlu davranışını açıklamaya yönelik yönleri üzerinde durulacak ve böylesi bir sürecin bizi distopik bir dünyaya sürükleme olasılığı tartışılacak.

Açık Dersler programına üniversitelerin Hukuk, Sosyal Bilimler Fakülteleri öğrencileri ve İnsan Hakları aktivistlerinin katılımı öngörülmektir.

Açık Dersler -16 / Prof. Dr. Ozan Erözden

Tarih : 08 Mayıs 2021
Saat : 16.00

Açık Ders Zoom uygulaması aracılığıyla yapılacaktır.
Zoom linkini ve detayları almak için forma yanıt vermeniz yeterlidir.

Katılım için Tıklayınız