AKPM Başkanı Rene Van Der Linden İfade Özgürlüğü ve Azınlık Haklarına dair Reform Çağrısında Bulundu

Basın Açıklaması Tarihi: 15/01/2008
İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ


Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi(AKPM-PACE) Rene Van Der Linden, TBMM’ni ziyareti sırasında Türkiye’nin ifade özgürlüğü ve azınlık hakları konusunda reform yapması gerektiğini belirtti:

‘Türkiye, Avrupa Konseyi’nin 1949’dan beri üyesidir. Siz, Avrupa ailesinin gerçekten çok önemli bir üyesisiniz. Bu nedenlerden ötürü reform süreci devam etmeli. Türkiye, AB üyeliğinde yükümlülüklerini yerine getirdiği sürece, Türkiye’nin üyeliğinin en büyük destekçilerinden birisiyim. Aynı nedenden ötürü AB üyeleri de kendi yükümlülüklerini yerine getirmek durumundadırlar. Bizler bu noktada yapacağımız girişimleri, sadece üye devletler için de yapmıyoruz. Siz bunları aynı zamanda kendi vatandaşlarınız için yapıyorsunuz. Ben bu noktada, 301. madde hususunda da dikkatlerinizin artırılmasını istiyorum.

Türkiye’de yapılan son seçimlerin, Avrupa Konseyi’nin bu noktadaki yaklaşımları açısından örnek teşkil ettiğini görmekteyiz. Bu seçimler, bu noktada hem cesaret için bir umut teşkil etmiştir hem de Avrupa Konseyinin bu noktadaki yaklaşımlarını ortaya koymuştur. Bu noktada azınlıkların hakları konusunun ele alınmasını istiyorum. Ve eminim ki zatıaliniz, yeni Parlamento ve yeni Hükümet tartışılan bu hususlara dikkat edecektir ve bu hususların çözümüne katkı sağlayacaktır. Desteğimin her zaman sizlerle beraber olduğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü sizler bizim dostumuzsunuz ve bu da sürecektir. Sizler bana güvenebilirsiniz ben de sizlere güvenebilirim.

http://www.meclishaber.gov.tr/develop/owa/haber_portal.aciklama?p1=47850