Hrant için Adalet için!

Basın Açıklaması Tarihi: 09/01/2008
İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ


19 Ocak’ta,
Saat Üçte,
Aynı Yerde…

Dostumuz, canımız, hakikat anlatıcımız,
sevgili Hrant’ımızdan ayrılalı
tam bir yıl oldu.
Koca bir yıl Hrant’ın gidişiyle
hayatımızdan eksilen renklerin
yasını tutmakla geçti.
Bizler bu ülkenin yurttaşları olarak,
güvercin tedirginliğinde,
gerçek failleri bulunmamış suikastlarla
birarada yaşamaya alışmak istemiyoruz.
Bu akıl almaz cinayetten
nefret üretmeyen
onurlu kalabalıklar olarak,
bebeklerden katil yaratan karanlığa
ışık düşürmek için,
ülkemizin aydınlık geleceğine
sahip çıkmak için,
büyük acımızın yükünü
birlikte taşımak için,
adalet için, barış için,
kardeşlik için,
Hrant Dink davasının
mağdurları ve takipçileri olarak
19 Ocak Cumartesi günü
yeniden buluşuyoruz.
Din, dil, ırk, cinsiyet,
siyasi görüş farkı gözetmeden,
halkların kardeşliğine inanan
tüm yurttaşlar yanyana geliyoruz.

Hrant İçin, Adalet İçin,
19 Ocak’ta,
Saat Üçte,
Aynı Yerde…

HRANT’IN ARKADAŞLARI

http://www.hranticinadaleticin.com/tr/cagri.html