AYM ve AİHM Kararları Işığında AİHS’in Pratikte Uygulanması Eğitimleri

İnsan Hakları Gündemi Derneği (İHGD) tarafından yürütülen bu çalışma  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve AİHM/AYM  Kararlarının uygulanması konularına bütüncül bir yaklaşımla ulaşmak isteyen Avukatlara ve Stj. Avukatlara  yöneliktir. Ayrıca bu eğitimler, işlenecek konuların katılımcılar tarafından pratik olarak kullanılması becerisini geliştirme amacıyla düzenlenmektedir.

AYM ve AİHM kararları ışığında  katılımcıların aktif rol alacağı, teori ve pratiğin birlikte yürütüleceği bir yöntem uygulanacaktır. 

Eğitimde İşlenecek Konular 

 • AİHS 3.md. (İşkence ve Kötü Muamele Yasağı) 
 • AİHS 5.md.(Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği)
 • AİHS 6.md. (Adil Yargılanma) 
 • AİHS 10.md. (İfade Özgürlüğü) 
 • Eğitimler Av. Mehmet Nur Terzi’nin moderatörlüğünde yürütülecektir. 
 • Eğitimler İnsan Hakları Gündemi Derneği’nin İzmir’de bulunan ofisinde pandemi kuralları çerçevesinde yüzyüze yapılacaktır.
 • Eğitimler 4 hafta boyunca  20 saat olarak Cuma (18.00-20.00) ve Cumartesi (14.00-17.00) günlerinde yapılacaktır.
 • İlk grup  eğitimleri  8 Ekim – 30 Ekim 2021  tarihleri arasında yapılacaktır.
 • Katılım 25 kişi ile sınırlı ve ücretsizdir.
 • Kontenjan sınırlaması nedeniyle ilk grup eğitimlerine katılamayanlar sonraki gruplara katılabilirler.  
 • Eğitim oturumlarının ez az 18 saatine katılan katılımcılara sertifika takdim edilecektir. 
 • Son başvuru tarihi 30 Eylül 2021
 • Başvuruların değerlendirilmesinde cinsiyet dağılımı ve başvuru tarihi dikkate alınacaktır. 

Başvuru Formu için Tıklayınız. 

Detaylı bilgi için