ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINA UYULMALI, GÜNAL KURŞUN’A AVUKATLIK HAKKI VERİLMELİDİR

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINA UYULMALI, GÜNAL KURŞUN’A AVUKATLIK HAKKI VERİLMELİDİR

Derneğimiz eski başkanlarından, üyemiz ve Ankara temsilcimiz Günal Kurşun, Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde  Yard.Doç.Dr. olarak görev yapmakta iken 675 sayılı KHK ile meslekten çıkarılmasının ardından, ara verdiği avukatlık mesleğine yeniden dönmek için Adana Barosu’na başvurmuştu.

Adana Barosu Yönetim Kurulunun 13.02.2017 tarih ve 26/2 sayılı kararı ile levhaya yazılma istemi kabul edilen ve Türkiye Barolar Birliği nin onayıyla Adalet Bakanlığına giden başvuru, Bakanlıkça bir daha görüşülmek üzere iade edilmiş, ancak Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nca  anılan kararda ısrar edilmesi üzerine Bakanlıkça kararın iptali istemiyle dava açılmıştı.

Ankara 14.İdare Mahkemesinde görülen davanın aleyhe sonuçlanmasının ardından  Anayasa Mahkemesine yapılan Bireysel Başvuru sonucu ; Günal Kurşun’un “ adil yargılanma hakkının” ihlal edildiğine karar verilerek, yeniden yargılama yapılması için dosya Mahkemesine gönderilmişti. Zira; avukatlığın kamu hizmeti niteliğinin olmasının, avukatın “kamu görevlisi” olarak kabulüne imkan vermediği ve KHK ile akademisyenlik görevinden çıkartılmanın avukatlığa kabulde engel oluşturmayacağı kararın ana gerekçesini oluşturmaktaydı. 

Ancak aynı mahkemece bu sefer de; kamuoyunda “Büyükada Davası” olarak bilinen dosyada İstanbul 35.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen ve halen Yargıtay incelemesinde olan 1 yıl 13 ay hapis cezası gerekçe gösterilerek , Günal Kurşun’un avukatlığa kabulüne  onay verilmemiş bulunmaktadır.

Verilen karar;  Avukatlık Kanunu’na,  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile korunan temel hak ve özgürlüklere, BM İnsan Hakları Savunucularının Korunması ilkelerine  ve Anayasa’da da belirtilen masumiyet karinesine aykırıdır.  Günal Kurşun hakkında verilen “kesinleşmiş” bir mahkumiyet kararı yoktur, dolayısıyla bu durumun  avukatlık mesleğine kabulüne engel oluşturmayacağı açıktır. 

Türkiyede insan hakları alanında akademik çalışmaları, işkence, ifade özgürlüğü, Uluslararası Ceza Mahkemesi , azınlık hakları, ekonomik ve sosyal haklar ile ilgili yayınları bulunan Günal Kurşun, insan hakları savunucusu , yazar ve aktivisttir. Yazarlarından olduğu “Ceza Avukatının İnsan Hakları El Kitabı” iki ay önce basılmış, tüm barolara ve hak örgütlerine iletilmiş, web sitemizde yayınlanmıştır.  

Günal Kurşun hak savunucusudur, hiç şüphesiz yazmaya, üretmeye devam edecek, gerek avukatlık hakkını  elde etmesi, gerekse asılsız suçlamalarla mahkumiyetine ilişkin yasal süreç  tarafımızca ısrarla takip edilecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır. Günal Kurşun gibi diğer KHK’lıların da başta avukatlık hakkı olmak üzere tüm kısıtlanan hakları geri verilmelidir.

Saygılarımızla.

İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ