İzmir Ayrımcılık Karşıtı Ağ Bülteni Mart Sayısı

2019’da kurulan İzmir Ayrımcılık Karşıtı Ağ her türlü ayrımcılığa karşı savunuculuk yapmak ve ayrımcılığın önlenmesi için politikalar geliştirmeyi temel çalışma alanı olarak belirlemiştir. Ağın en önemli çıktılarından biri olan aylık bültenin ikinci sayısı olan Mart sayımız, Hayvan Hakları teması ile yayında.

“İnsan harici hayvanların, insan amaçları için kullanılabilecek birer eşya olmadığı, kendi arzuları ve ihtiyaçları olan bireyler olarak muamele görmeleri gerektiği anlamına gelir. Pratikte bu, hayvanların, insancıl muamele görmelerinin gerekli olması anlamına gelebileceği gibi, hayvanların tıbbi ve kozmetik deneylerde kullanılmasının, eti ya da derisi için öldürülmesinin, eğlence için avlanmasının ve hayvancılık sektöründe hammadde ya da kaynak olarak kullanılmalarının, hayvan hakkı ihlalleri olarak tanımlanması anlamına gelecektir.” ( Hayvan Hakları Nedir ? )

“Veganlık sisteme bir başkaldırıdır.” (Veganlık ve Veganizm)

Yeni yasa tartışmalarına dair;

“Vekiller ‘insana karşı suçlarda bile bu kadar ceza verilmiyor’ düşüncesiyle hareket ederek 6 ay gibi sürelerden bahsediyorlar. 6 ay nedir ki? Karşılığının olmadığını hepimiz biliyoruz.” (Hayvan Hakları Yasası: Hemen  Şimdi!)

“Ülkemizde de hayvana şiddetin boyutu oldukça korkunç rakamlara, verilere ulaşmaktadır. Neredeyse her gün bir şiddet, tecavüz ve yaşam hakkı ihlali görüyoruz. Yasaların maalesef caydırıcı olmaktan çok uzakta olması da bunun en temel sebeplerinden.” ( Hayvan Hakları İzleme Komitesi Şiddeti Raporladı)

“Toplumsal adalet bir bütündür ve kadın için, çocuk için, hayvan için, doğa için, doğa için aynı anda ve ortak mücadele gerektirir.”( Yaşam için Yasa)

İzmir Ayrımcılık Karşıtı Ağı Mart Sayısını İndirmek için Tıklayınız