BOĞAZİÇİ DAYANIŞMA DAVASI İZLEME RAPORU

BOĞAZİÇİ DAYANIŞMASI DAVASI

MAHKEME: İZMİR 49.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2022/129 E

3 Şubat 2021 tarihinde İzmir Alsancak’ta, Boğaziçi öğrencileri ile dayanışma için basın açıklaması yapmak isteyen bir gruba polis müdahale etmiş, polisin sert müdahalesi sonucu 51 kişi gözaltına alınmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, gözaltına alınan 6 kişi hakkında ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama’ ve ‘kamu görevlisine yönelik olarak hakaret’ suçlarından cezalandırılmaları talebiyle iddianame düzenlenmiş, İzmir 49. Asliye Ceza Mahkemesince iddianamenin kabulüne karar verilmişti. 4 Kasım 2022 itibariyle üçüncü celsesi görülen dosyanın diğer duruşma raporlarına https://rightsagenda.org/bogazici-dayanisma-davasi-izleme-raporu/ üzerinden erişebilirsiniz.

DURUŞMA ÖNCESİ

Duruşma saati 14.00 olmasına rağmen, duruşmaya hakimin bir işi olması nedeni ile 10-15 dakika geç başlandı. Duruşma geçen celse olduğu gibi küçük salonda yapılmaya devam edildi. Taraf avukatları ve Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği adına duruşma izleyen bir kişi dışında duruşmaya katılım gösteren başkaca kimse olmamasına karşın duruşma salonunun küçük olması sebebiyle duruşmayı izleyebilecek yer olmadığı görüldü.

DURUŞMA SIRASINDA

Hakim duruşmaya geçen celse verilen ara kararlarından bazılarını sayarak başladı.  Yeniden dinlenilmesine karar verilen müştekilerin davete rağmen gelmediği ve talimatın dönmediği hususları zapta geçti.  Tüm sanıklar müdafi  Av. Nergis Tuba Aslan’ a söz verildi.

Nergis Tuba Aslan; ellerinde olay günü basının ve meslektaşlarının çekmiş olduğu olayın oluş şekline ilişkin çekilen fotoğrafların derlendiği bir flash bellek olduğunu ve bunu mahkemeye sunmak istediklerini beyan etti. İlgili flash bellek alınarak tutanağa geçirildi. Yine Av. Nergis Tuba Aslan Türkiye İnsan Haklar ı Vakfı’nın düzenlemiş olduğu ve CMK 68. Madde kapsamında görüşüne başvurmak istedikleri bir bilirkişiyi mahkemede dinletmek istediklerini beyan etti.

Sanıklar müdafiden sonra Hakim, iddia makamına söz verdi. Savcı tanıkların dinlenmesi için bir sonraki celse hazır edilmesini talep etti.

Hakim duruşmaya ara kararları yazdırarak devam etti. Ara kararlar yazdırılırken sanıklar müdafi tek celsede tüm tanıkların dinlenmesinin güç olacağını beyan etti. Hakim tüm tanıkları dinlemeyebileceğini söyleyerek ara kararları yazdırmaya devam etti.

ARA KARARLAR

1-Sanık İ.Ç. hakkında Bakırköy 13. Asliye Ceza Mahkemesi’ne yazılan talimatın dönüşünün beklenilmesine,

2-Usulüne uygun tebliğe rağmen mazeretsiz olarak duruşmaya gelmeyen müştekiler A.B. ve B.D.’in bir sonraki celse zorla getirilmeleri için ilgili kolluk birimine müzekkere yazılmasına,

3-Sanıklar müdafileri tarafından dosyaya sunulan flash bellekteki görüntüler ile dosya içerisindeki diğer görüntülerin bulunduğu CD’lerin, mahkememizce re’sen seçilecek adli bilişim uzmanı bilirkişiye tevdi ile, iddianamede gösterilen sanıklar ve atılı suçlar yönünden, sanıkların müştekilere yönelik iddia edilen direnme eylemleri veya ihtara rağmen dağılmama eylemlerine dair, her bir sanık için ayrı ayrı değerlendirilme yapılarak rapor tanziminin istenilmesine,

4-Sanıklar müdafilerince tanık listesi halinde bildirilen tanıkların, duruşma günü sanık müdafilerince hazır edilebileceği beyan edildiğinden, duruşmada hazır edildikleri takdirde dinlenilmelerine karar verildi.

Bir sonraki celse 13 Ocak 2023 saat 14:00’a bırakıldı.

İHGD Dava İzlem Grubu