İHGD’den “Ceza Avukatının İnsan Hakları El Kitabı”

İnsan Hakları Gündemi Derneği’nden yeni kitap! Derneğimizin önceki başkanları Av.Orhan Kemal Cengiz ve Dr.Günal Kurşun’un kaleme aldıkları eserin uygulayıcılar ve tüm ilgililere yararlı olmasını dileriz.

“Bizim gözümüzde, suç haberinin alındığı aşamadan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde verilen nihai karara kadar geçen bütün aşamalar tek bir hukuk sisteminin değişik parçalarıdır.

Bu anlamda meslektaşlarımıza ilk önerimiz, iç hukuk ve bireysel başvuru diye zihinlerde bulunan ayrımı bir kenara koymalarıdır. Kişinin gözaltına alınmasından, tutuklanmasına, ilk derece mahkemesi önünde hüküm tesis edilmesinden, Yargıtay’daki temyize, oradan Anayasa Mahkemesi önünde yapılan bireysel başvuruya ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvuruya kadar, kesintisiz ve tek bir süreç işlemektedir.

Sözünü ettiğimiz bu bakış açısı iki pratik sonucu anlamak bakımından son derece önemlidir. İlki, daha ceza usul hukukunun devreye girdiği ilk aşamadan itibaren Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarının uygulanması konusunda ısrarcı olmak gerektiğidir.

İkinci pratik sonuç, bu mahkemelerin içtihatlarından kaynaklanmaktadır. AYM veya AİHM’in önüne getirilen yakınma ve tartışmalar daha önce, hiç olmazsa özü itibariyle, derece mahkemeleri önünde ileri sürülmüş olmalıdır. Dolayısıyla, iç hukuk ve bireysel başvuru aşamaları birbirini takip eden bir bütünün parçalarıdır.”

Dr.Günal Kurşun ve Av.Orhan Kemal Cengiz’in birlikte kaleme aldıkları Ceza Avukatının İnsan Hakları El Kitabı’nı https://rightsagenda.org/el-kitaplari/ adresinden indirebilirsiniz.