El Kitapları

Ceza Avukatının İnsan Hakları El Kitabı

108 Soruda Ekonomik ve Sosyal Haklar

117 Soruda Mülteci Hakları

70 Soruda Roman Hakları

101 Soruda Uluslararası Ceza Mahkemesi

Nefret Suçlarıyla Mücadele Konferansları Konuşma Metinleri

Avrupa Sosyal Şartı ve Uygulaması

Türkiye'de Nefret Suçları

LGBTT Hakları İnsan Haklarıdır

Eşcinsel ve Biseksüel Bireylerin Aileleri ve Arkadaşları için Rehber

Eğitim Hakkı ve İnsan Hakları Eğitimi

Avrupa ve İnsan Hakları Mekanizmaları

Uluslararası Ceza Mahkemesi

İnsan Hakları Savunucuları

Ayrımcılık Karşıtı Hukuk

Türkiye İnsan Hakları Hareketi

Ayrımcılığa Karşı Uluslararası İnsan Hakları Mevzuatı

Yaygın İnsan Hakları Eğitimi: Kolaylaştırıcılar ve Öğretmenler için 24 Katılımlı Alıştırma