Devletler, sığınmacıları cezalandırmamalıdır

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Thomas Hammarberg tarafından yapılan açıklama
Çev: Dicle Çakmak
Baskı altındaki insanlara gösterilecek asgari destek, kaçmaya zorlandıkları anda onları ülkeye kabul etmektir. “Zulüm karşısında başka ülkelere sığınma hakkı” İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin önemli bir maddesidir. Maalesef bugün, bu hak, Avrupa’nın her yerinde tam olarak tanınmamaktadır. Aksine, mülteciler kuşkuyla karşılanmakta ve sıklıkla gözaltında tutulmaktadırlar.
Açıklamanın Türkçe tam metnini aşağıdaki dosyada bulabilirsiniz.
DOSYA EKLE