Geri Göndermeme İlkesine Saygı Duyulmalı

Basın Açıklaması Tarihi: 26/09/2008
İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ


Aralarında 22 mültecinin bulunduğu 24 Özbek’in İran’a hukuka aykırı sınır dışı edilmesi mülteci hukukunun açık ve kaba bir ihlalidir. Mülteci olarak tanınan 3 kişilik Özbek ailenin sınır dışı edilmeyip haklarının güvence altına alınması gerekmektedir.

12 Eylül 2008 tarihinde yaklaşık olarak bir yıldır Van’da yaşayan 15’i çocuk 24 kişilik bir Özbek mülteci grubu Türkiye tarafından İran’a hukuka aykırı bir şekilde sınır dışı edilmiştir. 24 kişilik grubun 22’si Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Ofisi tarafından mülteci statüsü altında tanınmış kişilerdir. Grup, şu anda Türkiye-İran arasındaki tampon bölgede kimliği belirsiz kişiler tarafından rehin olarak tutulmaktadır. Kimliği belirsiz kişiler tarafından tutulmakta olan grubun güvenliğinden endişe edilmektedir. Ayrıca grubun, şu anda kendilerini tutmakta olan kişiler tarafından serbest bırakılmaları halinde, İran yetkililerinin bu grubu Özbekistan’a zorla geri göndermesinden de kaygı duyulmaktadır. Bunun dışında aynı mülteci grubunun Türkiye’de kalan ve tesadüfen sınır dışı edilemedikleri öğrenilen, BMMYK Türkiye Ofisincemülteci olarak tanınan Özbekistan vatandaşı Alim Rahmanov, Umide Razikova ve 15 yaşındaki oğulları Rahmetullah Adilof hayatlarının riskte olduğu İran’a sınır dışı edilme riski bulunmaktadır.

DÖKÜMAN