FIDH’den Uluslararası Ceza Mahkemesi raporu

05.03.2009

Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nün kabulünden 10 ve Statü’nün yürürlüğe girmesinden (1 Temmuz 2002) ve yeni bir mekanizmanın kurulmasından 6 yıl sonra, artık günümüzde”işlevsel” kalıcı bir Uluslararası Ceza Mahkemesi bulunmakta. Bu yeni Mahkeme iddiaları hızlı bir şekilde dikkate alması ve ileriye doğru dev adımlar atmasına rağmen, hala, en ciddi suçların faillerine yönelik cezasızlığa son vermek ve böylelikle yeni suçların işlenmesinin önüne geçmek amacıyla birtakım hedeflere ulaşmalı ve başka yollar araştırmalıdır.

FIDH Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kuruluşunda aktif bir rol oynamıştır. Örgüt Statü’nün onaylanması ve çok sayıda devlet tarafından uygulanması için çalışmıştır ve çalışmaktadır. FIDH Mahkeme önüne gelen takibatları izlemekte ve sivil toplum ile Mahkeme arasındaki diyaloğa aktif olarak katkıda bulunmaktadır.

FIDH Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin ilk yıllarına ilişkin raporunu yayınlamıştır.

Raporun tam metni için:

http://www.fidh.org/IMG/pdf/cpi516en2009.pdf