İHD Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Şube Başkanı M. Raci Bilici Derhal Serbest Bırakılsın!

ORTAK AÇIKLAMA

İHD Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Şube Başkanı M. Raci Bilici Derhal Serbest Bırakılsın!

 

16 Mart 2017

İHD Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Şube Başkanı M. Raci Bilici 15 Mart 2017 günü sabah saatlerinde Diyarbakır’da evi aranarak gözaltına alındı. Halen Diyarbakır İl Emniyet TEM Şube’de gözaltında tutulmaktadır. Avukatların verdiği bilgilere göre soruşturma dosyası hakkında  gizlilik kararı alındığı için şimdilik  Raci Bilici’nin somut olarak ne ile suçlandığı hakkında bilgi edinilememiştir.

İnsan haklarını savunma hakkı, BM İnsan Hakları Savunucuları Bildirgesi’nde ifade edildiği üzere, bağlayıcı AGİT taahhütlerinde, BM uluslararası insan hakları sözleşmelerinde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmelerinde düzenlenen temel insan haklarına dayanmakta ve bu haklardan doğmaktadır. Yukarıda sözü edilen tüm belgelerde yer aldığı üzere, insan hakları savunucularının etkinlikleri aşağıdaki unsurları kapsamaktadır:

 

  • -ihlalleri belgelemek
  • -ihlallerin mağdurları için hukuksal, psikolojik, tıbbi ve diğer desteklerin sağlanması yoluyla telafi aramak
  • -insan haklarının ve temel özgürlüklerinin sistematik ve yinelenen ihlallerinin gizlenmesine hizmet eden sorumsuzluk/cezasızlık kültürleri ile mücadele etmek; ve
  • -insan hakları kültürünü egemen kılmak ve ulusal, insan hakları savunucuları hakkında bölgesel ve uluslararası düzeyde bilgi ve enformasyon sağlamak

Uzun yıllardır Diyarbakır’da insan hakları mücadelesi veren İHD Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Şubesinin Başkanı Raci Bilici’nin yukarıda belirtilen insan hakları faaliyetleri nedeniyle şüpheli sıfatıyla gözaltına alınması asla kabul edilemez.

İnsan hakları savunucusu, İHD Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici bir an önce serbest bırakılmalıdır!

İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, 
Yurttaşlık Derneği