Orhan Kemal Cengiz’i Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü’ne aday gösteriyoruz

Orhan Kemal Cengiz’i Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü’ne aday gösteriyoruz

İnsan Hakları Gündemi Derneği (İHGD), derneğimizin önceki başkanı Av.Orhan Kemal Cengiz’i Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi (PACE) 2017 Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü’ne aday göstermiştir. Cengiz’in özellikle son 20 yılda insan hakları alanında ortaya koyduğu çalışmalar, ödüle aday gösterilmesinde en önemli faktördür. İHGD’nin dışında altı ayrı kurum ve kişi, Orhan Kemal Cengiz’i ödüle aday gösterenler arasında yer almışlardır. Birleşmiş Milletlerin çalışmalarını insan hakları açısından izleyen en önemli sivil örgütlerden biri olan UN Watch, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Başkanı Av.Taner Kılıç, European Stability Initiative (ESI)’nin başkanı Gerald Knaus, , İnsan Hakları Derneği önceki genel başkanı Av.Hüsnü Öndül, Özgürlük Araştırmaları Derneği Başkanı Doç.Dr.Bican Şahin ve İnsan Hakları Araştırmaları Derneği önceki başkan yardımcısı Ayşe Bilgen, Orhan Kemal Cengiz’i ödüle aday gösteren diğer kurum ve kişiler arasında yer almaktadır.

Orhan Kemal Cengiz’i, dünya görüşlerine, aidiyetlerine, kimliklerine bakmaksızın her kesimden mağdurları savunduğu; her zaman bağımsız ve tarafsız bir tutum sergilediği; Hristiyanlardan, dindar Müslümanlara, LGBTİ haklarından, Roman Haklarına, adil yargılanma hakkından işkence ve kötü muamele yasağına, din özgürlüğünden, ifade hürriyetine kadar değişen çeşitlilikte, insan haklarının neredeyse her alanında savunuculuk yaptığı için aday gösterdik. Cengiz, bugüne kadar savunduğu gurupların hiçbirine mensup olmasa da, büyük bir kararlılıkla bu kişilerin haklarının korunması konusunda önemli risklerle yüzleşme pahasına çaba gösteren, Türkiye’nin önde gelen insan hakları savunucularından birisidir. Orhan Kemal Cengiz’e ödülün değerlendirme sürecinde desteğimizi açıklarken bundan sonraki insan hakları çalışmalarında da başarılar diliyoruz.

Saygılarımızla,

İHGD Yönetim Kurulu