İHGD Devam Eden Barış Sürecini Destekliyor

İnsan Hakları Gündemi Derneği bir süre önce Devlet ve PKK arasında BDP’nin aracılığıyla başlatılan Kürt sorununu barışçıl ve demokratik yollarla çözme sürecini ve bunun sonucunda PKK’nın şiddeti bırakma ve Türkiye’den çekilme sürecini desteklemekte ve bu tüm sürecin aslında gecikmiş bir hareket olduğunu kamuoyuna beyan eder.

İHGD barış sürecini Cumhuriyetin kuruluşundan ve 1950 de çok partili siyasi hayata atıldıktan sonra Türkiye’de demokrasinin yerleşmesi, barış ve huzurun tüm ülke genelinde sağlanması, Türkiye’de yaşayan halklar için gerçek eşitliğin sağlanması ve özellikle imzaladığımız uluslar arası insan hakları sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi açısından tarihi bir süreç olarak görmektedir.

İHGD olarak öncelikle TBBM’de bulunan muhalefet partilerini, meclis dışındaki diğer partileri ve tüm sivil toplum örgütlerini barış sürecini desteklemeye çağırıyoruz.  Meclis dışında oluşturulan Akil İnsanlar Heyetini ve Mecliste oluşturulan Toplumsal Barış Yollarının Araştırılması ve Çözüm Sürecinin Değerlendirilmesi Amacıyla Kurulan MeclisAraştırması Komisyonu’nu barış sürecinde atılan ciddi adımlar olarak görmekteyiz.  İHGD olarak Kürt sorunun barışçıl, eşitlikçi ve adil bir şekilde çözümü için toplumda artık önemli bir konsensus olduğuna inanıyoruz. Tüm taraflar, üstüne titrememiz gereken süreci tartışmalı kılabilecek hareketlerden uzak durulmalı ve barış sürecini baltalayacak tüm eylemlerden kaçınmalıdır.

Türkiye’de iç barışın sağlanması, Kürt sorunun çözümü ve kanayan yara olan terör sorunun halledilmesi için gerçekten kolay elde edilemeyecek bu süreç sivil, demokratik ve evrensel insan hakları kriterleri ile uyumlu yeni bir Anayasa ile taçlandırılması gerektiğini kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.

Saygılarımızla,

İHGD Yönetim Kurulu

İHGD YÖNETİM KURULU