İsrail Hükümeti Derhal Hesap Vermelidir!

İnsan Hakları Gündemi Derneği olarak, yapılan saldırıyla ilgili olarak bazı kurum ve kuruluşlarca gerek internet ortamında gerekse sözlü olarak yapılan açıklamalardaki anti-semitist dili onaylamadığımızı belirtmek isteriz. Yapılan saldırıdan İsrail Hükümetinin sorumlu olduğunu hatırlatmak isteriz. Bir ihlalin karşılığı başka bir ihlal olmamalıdır. Bu nedenle, İnsan Hakları Gündemi Derneği olarak herkesi konuya uluslararası insan hakları ve insancıl hukuk çerçevesinde yaklaşmaya çağırıyoruz. Bu kapsamda;

  • İsrail Hükümeti saldırıyla ilgili olarak derhal tarafsız bir soruşturma başlatmalı ve sorumlularını adalet önüne çıkarmalıdır;

  • İsrail Hükümeti Saldırının mağdurlar için adil bir giderim temin etmelidir.

  • Uluslararası Toplum, İsrail Hükümetinin benzeri nitelikteki olaylar karşısındaki duyarsızlığını göz önünde bulundurarak, harekete geçmeli ve başta Birleşmiş Milletler olmak üzere ilgili tüm hükümetler arası organizasyonlar, İsrail Hükümetinin hesap vermesi ve yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekeni yapmalıdır.

  • İsrail Hükümeti bundan sonra barışçıl bir şekilde hareket eden insani yardım örgütlerinin Gazze’ye geçişine izin vermelidir.

  • İsrail Hükümeti bağımsız gözlemcilerin ve sivil toplum örgütlerinin bölgeye giriş yaparak güvenli bir şekilde çalışmalarını temin etmelidir.

  • İsrail Hükümeti BM Adalet Divanının kararı doğrultusunda “utanç duvarını” kaldırmalı ve bölgeye yönelik ablukasına bir son vermelidir.

Saygılarımızla…

İnsan Hakları Gündemi Derneği