OHCHR, IPU ve UNDESA Engelli Kişilerin Haklarına Dair Yeni Sözleşme için El Kitabı

Basın Açıklaması Tarihi: 08/10/2007
İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ


Cenevre, 8 Ekim 2007

Parlamentolararası Birlik(IPU), Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), ve Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Sorunlar Bölümü(UNDESA), yeni kabul edilen Engelli Hakları Sözleşmesi ve Ek Protokolü hakkındaki el kitabını bugün yayınladı. El kitabı yeni sözleşmenin parlamenterler arasında bilinmesini ve bu konuda bilincin arttırılmasını hedefliyor. El kitabı özellikle yasa koyucuların Sözleşmeyle bütünleşmelerini mümkün kılarak, Sözleşmeyi onaylamalarını ve ardından da uygulamalarını kolaylaştırmak için yöntemler temin ediyor. El kitabının İngilizcesine ulaşmak için http://www.ohchr.org/english/about/publications/docs/ExclusionEqualityDisabilities.pdf
linkine sözleşme metinleri için http://www.ohchr.org/english/about/publications/docs/newcoretreaties.pdf linkine tıklayınız.

Daha fazla bilgi için:

İlişki : IPU: Ms. Luisa Ballin, IPU Bilgilendirme Sorumlusu. Tel.: +41 22 919 41 16, e-mail: lb@mail.ipu.org or cbl@mail.ipu.org . IPU website: www.ipu.org.
OHCHR: Mr. Yvon Edoumou, Bilgilendirme Sorumlusu. Tel. +41 22 917 9383; e-mail: yedoumou@ohchr.org . OHCHR website: www.ohchr.org;
UN: Mr. Edoardo Bellando, Bilgilendirme Sorumlusu. Tel. +1 212 963 8275; e-mail: bellando@un.org . UN website: www.un.org.