Yunanistan Sığınmacıların Haklarını Desteklemelidir

06.02.2009

“Yunanistan sığınmacıların haklarını desteklemelidir” Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiser Thomas Hammarberg’in raporu

“Yunanistan’daki sığınmacıların durumu oldukça kritik. Yetkililer acilen sığınma sistemini, uluslararası insan hakları standartlarını güvence altına alacak şekilde, iyileştirmek zorundadırlar. Yunanistan’daki sorunlar, Avrupa’nın, düzensiz göçü koordine etme yönünde daha fazla çaba gösterilmesi için de bir çağrıdır.”

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Thomas Hammarberg, 8-10 Aralık 2008’de Yunanistan’a yaptığı ziyaret ile ilgili raporunu bugün açıkladı. Rapor, Yunanistan’ın sığınma sistemini anahatları ile incelerken eksik taraflarına işaret etmekte ve sığınmacıların insan haklarının korunmasında yapılacak iyileştirmeler için somut öneriler sunmakta.

Raporda, Yunanistan’daki eksiklikler ile yanlış uygulamalara ve bunlara ilişkin tavsiyelere geniş yer veriliyor. Mültecilerin barındıkları yerlerin fiziki koşullarının çok kötü olduğunun vurgulandığı raporda, özellikle yaşları küçük mültecilerin bu durumdan çok mağdur oldukları belirtiliyor.

Ayrıntılı rapor için:

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1401927&Site=CommDH&BackColorInternet=FEC65B&BackColorIntranet=FEC65B&BackColorLogged=FFC679