Açık Dersler 15 & Prof. Dr. İştar Gözaydın- İnanç ve Ayrımcılık

İnsan Hakları Gündemi Derneği olarak yapmış olduğumuz “Açık Dersler”  Prof. Dr. İştar Gözaydın’ın “İnanç ve Ayrımcılık ” dersi ile devam ediyor.

Ayrımcılık, farklı kategorilerdeki insanlara karşı haksız veya önyargılı muamelede bulunulmasıdır. Tarihsel bağlamda, Türkiye’de “dine dayalı ayrımcılık” terimi kullanıldığında, çoğunlukla gayrimüslim nüfus kastedilmektedir. Türkiye çoğunluğu Müslüman bir ülke olmakla birlikte, dini azınlıklara temel anayasal haklar garanti eden neredeyse 100 yıllık laik bir devlettir. Bununla birlikte, ayrımcı hukuki düzenlemeler ve özellikle uygulamada boşluklar ciddi ihlaller görülmektedir. Üstelik ayrımcılık sadece gayrimüslim dindar bireylere ve gruplara yönelik değildir. Osmanlı geçmişinden bu yana de facto bir resmi İslam kabulüne sahip olan Türkiye’deki diğer tüm İslam anlayışları ayrımcılıktan hep nasibini almıştır. Hukuki önemli sayıda düzenleme bulunmasına rağmen, bu konudaki ayrımcılık modern Türkiye’de çok katmanlı olmuştur. Bu oturumda, Osmanlı geçmişindeki köklerine göz atarak ve toplumdaki çeşitli gruplar üzerindeki etkileriyle dine ilişkin politikalara odaklanarak Cumhuriyet Türkiye’si genelinde insan hakları bağlamında konunun siyasi ve hukuki/hukuki yönlerini değerlendirilecektir. İnanma temelli bir özgürlük kategorisi tabii ki inanmama özgürlüğünü de içerir; dolayısıyla oturumda bu husustaki meselelere de değinilecektir.

Açık Dersler programına üniversitelerin Hukuk, Sosyal Bilimler Fakülteleri öğrencileri ve İnsan Hakları aktivistlerinin katılımı öngörülmektir.

Açık Dersler -15 / İştar Gözaydın

Tarih : 28 Nisan 2021
Saat : 20.30

Açık Ders Zoom uygulaması aracılığıyla yapılacaktır.
Zoom linkini ve detayları almak için forma yanıt vermeniz yeterlidir.

Katılım Formu için Tıklayınız