post-image
2020 Basın Açıklamaları Adil Yargılama Hakkı Ayrımcılık Demokrasi ve İnsan Hakları Düşünce ve İfade Özgürlüğü Duyurular İşkence ve Kötü Muamele Yasağı Mülteci

Avukatlar ve Stajyer Avukatlar için ULUSALÜSTÜ VE ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKUNUN ULUSAL HUKUKTA UYGULANMASINA YÖNELİK ONLINE BİLGİ VE DENEYİM AKTARIM SEMİNERi- 2020/5

İnsan Hakları Gündemi Derneği (İHGD), insan hakları ve demokrasi konularında bütüncül bir yaklaşıma ulaşmak isteyen avukatlara yönelik olarak, özellikle kriz dönemlerinde insan hakları ve demokrasi mücadelesi içinde yargı uygulamalarının...