PACE “Aile içindeki tecavüz dahil olmak üzere kadına karşı şiddetin cezai bir suç olduğunu” ifade etti

Basın Açıklaması Tarihi: 05/10/2007
İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ


Sonbahar oturumu 1-5 Ekim 2007

Avrupa Konseyi’nin “Kadına karşı ev içi şiddeti durdur” kampanyası hakkındaki orta-dönem değerlendirme toplantısında yapılan tartışmaların sonucunda, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ulusal parlamentolara kadına karşı şiddetin önlenmesi için yasalarını ve eylemlerini güçlendirmeleri ya da uygulamalarını kontrol ederek, kampanyanın bilgilendirme materyallerini dağıtmaları ve kadına karşı şiddetle mücadele etmeleri için kadın parlamenterlerden bir grup oluşturmalarını çağrısında bulundu.

Ulusal parlamentolar aynı zamanda, Nisan 2008 itibariyle, Avrupa Konseyinin Kadın ve Erkek için Eşit Fırsatlar Komitesi tarafından belirlenen ana önlemleri temel alarak, kampanyanın parlamenter boyutunu değerlendirmek için hazırlık yapmaya davet edildi. Avrupa Konseyinin Kadın ve Erkek için Eşit Fırsatlar Komitesi tarafından belirlenen ana önlemler evlilik için tecavüz dahil olmak üzere kadına karşı ev içi şiddetin cezai bir suç sayılmasını, eş ya da partner şiddetinin kaldırılması için tedbirler almayı, mahkemelere etkili bir şekilde erişimi garantilemeyi ya da kanunların uygulanması için yeterli bütçe kaynaklarının tahsis edilmesini içeriyor. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi bu amaçla 1817 nolu tavsiyeyi ve 1582 nolu kararı 5 Ekim 2007’de kabul etti.