localhost

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Reklam
English (United Kingdom)

Suriyeillere Saldırılar Kaygı Verici

e-Posta Yazdır PDF

Suriyeli mültecilerin statüsü ile haklarını belirleyecek mevzuat bir an evvel çıkarılmalı! 

Sivil toplum kuruluşları olarak başta Gaziantep olmak üzere bazı şehirlerde son günlerde Suriyeli mültecilere yönelik meydana gelen saldırılar ile linç girişimlerini endişe ile izliyoruz. Ülkelerindeki savaştan, bombalardan kaçarak Türkiye’ye sığınan 2 milyona yakın Suriyeli mültecinin güvenliklerinin sağlanması için en kısa zamanda aşağıdaki konuların yerine getirilmesi görüşündeyiz:

Son Güncelleme: Perşembe, 09 Şubat 2017 15:52 Devamını oku...
 

TÜRKİYE EVRENSEL HUKUKUN NERESİNDE?

e-Posta Yazdır PDF

Türkiye adım adım evrensel hukukun dayanaklarından uzaklaşmaktadır.Bu doğrultuda;

erkler ayrılığı ilkesine uyulmadığı, yargı bağımsızlığı örselendiği için temel hak ve özgürlükler tehlikeye düşmüş bulunmaktadır.

Bu açmazdan kurtulmak için her şeyden önce toplumumuzda yüksek adalet ve ahlak değerlerine ilişkin bilinç gelişmeli ve buna herkes uymalı, katkı sunmalı; eğitim ve öğretimde felsefe, sosyoloji, tarih, psikoloji gibi sosyal bilimlere ağırlık verilmelidir.

Bu bağlamda, yukarıda adı geçen kurumların ortak çalışması ile düzenlenen Evrensel Hukuk Forumu katılımcıları olarak aşağıdaki öneriler dile getirilmiştir:

 

  

1.      Evrensel hukukun en temel iki ilkesi erkler ayrılığı ve devlet otoritesine karşı bireylerinhak ve hürriyetleri korunmalıdır.

2.     Yargının bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanması için siyasal yorumlardan ve müdahalelerden kaçınılmalı, yargılamada iddia, savunma ve karar üçlüsü arasındaki duyarlı dengeye uyulmalıdır. 

Son Güncelleme: Çarşamba, 08 Şubat 2017 23:36 Devamını oku...
 

Türkiye, Orta Doğu’ya Bir Mesaj Verebilir…

e-Posta Yazdır PDF

Bugün, dünyada cezasızlığın sona erdirilmesi için kurulan sistemin 16. yıldönümü kutlanıyor ve Türkiye bu sistemin dışında kalmaya devam ediyor.

139 devletin imzaladığı, 122 devletin taraf olduğu Roma Statüsü ile kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırı suçunun takibi konusunda, giderek güçlenen bir uluslararası ceza hukuku mekanizması olarak varlığını hissettirirken Türkiye, UCM’nin dışında kalan birkaç devletten biri olmaya devam ediyor. AB üyesi ve adayları arasında, Türkiye dışında Statüye taraf olmayan başka ülke yoktur. Avrupa Konseyi’ne üye 46 ülkeden Türkiye ve Azerbaycan dışındakilerin tümü Statü’yü imzalamışlar, bunlardan da Ermenistan, Moldova, Monako, Rusya ve Ukrayna dışındakiler onaylayarak taraf olmuşlardır. ABD, Rusya, Çin, İsrail ve İran’ın UCM’ye taraf olmama konusundaki dünyada nadir görülen işbirliğine iştirak etmektense, Türkiye, medeni devletlerin yanında yer almalı ve UCM’yi kuran Roma Statüsü’ne taraf olmalıdır.

Son Güncelleme: Çarşamba, 08 Şubat 2017 23:31 Devamını oku...
 

Koca Kulak İş Başında!

e-Posta Yazdır PDF

Sosyal medya sitelerini hukuki yollarla engelleyemeyen hükümetimizin, bunu bilgisayar korsanlarının kullandığı yöntemlerle gerçekleştirmek için adımlar attığı medyaya yansımaktadır. İnternet Servis Saylayıcılar (ISS)’ler tarafından hayata geçirilecek bu sistem, bilgisayarda kullanıcının yaptığı her işlem ile site arasına böcek gibi girilip tüm işlemleri anında görme, istenirse geri alma ya da engelleme esasına dayanmaktadır. Hükümetin Telekominikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) eliyle bu talebi gerçekleşirse, sadece youtube ya da twitter gibi internet siteleri değil, kredi kartı bilgileri, ticari sırlar ve herkesin özel yazışmaları Devlet denetimine açık hale gelecektir. Bu durum iletişim hakkı ve özel hayatın gizliliği başta olmak üzere Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasanın ilgili tüm hükümlerine aykırıdır. Bu sebeple, idareyi açıklanan yöntemden vazgeçmeye ve  evrensel insan hakları standartlarına uymaya, bir kez daha davet ediyoruz.

İHGD Yönetim Kurulu

 

Son Güncelleme: Perşembe, 09 Şubat 2017 15:51
 

Şuyuu Vukuundan Beter!

e-Posta Yazdır PDF

Türkiye’de son zamanlarda bir hukuk devletinde inanılmayacak, ancak diktatörlüklerde karşılaşılacak eylem ve işlemlere tanık olmaktayız. Bunların en sonuncusuna bugün tanık olduk. Hükümetin belli grupları yok etmek amacıyla delil üretilmesini de içeren hukuka aykırı eylem ve işlemleri, bizzat önceki İçişleri Bakanı eliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne soru önergesi olarak getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından “çok gizli yürütülen bir eylem planı” çerçevesinde silahlı örgüt iddiasında bulunabilmek için belli gruplara yönelik, özellikle Hrant Dink, Rahip Santoro, Danıştay cinayetleri ve Zirve Yayınevi katliamı başta olmak üzere faili belli siyasi cinayetlerin bu grupların üzerine yıkılmasının amaçlandığı medyada yer almıştır. Bu durum, ülkemizde hukukun bittiği anlamına gelmektedir. Ne yazık ki, 28 Şubat sürecinde dahi örneği görülmeyen bir şekilde, her türlü delil uydurarak belli bir grubun yok edilmeye çalışılması, insan hakları hukukuna aykırıdır. 28 Şubat sürecinin dahi gerisine düştüğümüz bugünlerde rehber, yalnızca insan hak ve hürriyetlerine bağlı bir yönetim düşüncesi olmalıdır. Bu nedenle, her türlü suç iddiası karşısında, kurum ve bireylerin adil yargılanma hakkına uygun   şekilde yargılanmasına, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında evrensel ceza hukuku standartlarına uyulmasına, delil üretilmesini de içerecek şekilde her türlü hukuk ihlalinin Türkiye’yi bir polis devletine dönüştürmede atılan adım olacağına bir kez daha dikkat çekiyoruz.   

 Kamuoyuna saygıyla sunarız.

İHGD Yönetim Kurulu

 

 

 

Son Güncelleme: Perşembe, 09 Şubat 2017 15:49
 

Mültecilerin Haklarını İhlal Edeceğinden Kaygılandığımız Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması Bu Gün TBMM Gündeminde

e-Posta Yazdır PDF

Türkiye’nin mülteci hakları alanında çalışan 6 sivil toplum örgütü olarak, AB ile imzalanmış olan “geri kabul antlaşması” çerçevesindeki uygulamalara muhatap olacak göçmen ve mültecilerin uluslararası hukuk, AB standartları ve Türkiye’nin ulusal mevzuatlarından kaynaklanan haklarının korunması noktasında ciddi endişeler taşımaktayız. Hem AB hem de Türkiye tarafları bakımından bu endişeleri karşılayacak etkili tedbirler alınmadan antlaşmanın yürürlük kazanmasını onaylamamaktayız.

Son Güncelleme: Perşembe, 09 Şubat 2017 15:47 Devamını oku...
 

VAN’DA, GÖZALTI MERKEZİNDE BİR ÇOCUĞUN ÖLÜMÜ İLE İLGİLİ ETKİN SORUŞTURMA İSTİYORUZ

e-Posta Yazdır PDF

VAN’DA, GÖZALTI MERKEZİNDE BİR ÇOCUĞUN ÖLÜMÜ İLE İLGİLİ ETKİN SORUŞTURMA İSTİYORUZ.

17 yaşında Lütfillah Tacik isimli çocuğun Van Yabancılar Şube Müdürlüğü’nde işlemleri yapılırken  işkenceye maruz kaldığı, beyin kanaması teşhisi ile Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındığı ve  3 gün yoğum bakım ünitesinde kaldıktan sonra 31.05.2014 tarihinde  hayatını kaybettiği iddiaları bizlere ulaşmıştır.

Edindiğimiz bilgilere göre;

Lütfillah Tacik adı ile kaydedilen Faryab/Afganistan doğumlu çocuk 16.05.2014 tarihinde Iğdır ili Aralık ilçesinde yanındaki 20 kişi ile birlikte Türkiye’ye iltica ederken jandarmaca yakalanmış,

Son Güncelleme: Perşembe, 09 Şubat 2017 15:45 Devamını oku...
 

Afgan Mülteciler

e-Posta Yazdır PDF

Afgan Mülteciler: “Yaşadığımız insani dramdan ABD, AB ve BM sorumludur.” BMMYK’ya birçok kez sorunlarını e-posta, telefon ve mektup aracılığıyla ilettiklerini buna karşın cevap alamadıklarını belirten Afganistanlı mülteciler, BMMYK’nın Afgan sığınmacılarla ilgilenmediğini, ayrımcılık yaptığını ve sığınma sürecini yıllarca uzattığını belirtiyor. Afgan sığınmacılar İHGD yetkililerine Türkiye’deki sığınma süresinin uzunluğundan, Afgan uyruklu sığınmacılara BMMYK’nın koyduğu görüşme yapmama ve üçüncü ülkeye yerleştirmeme politikası yüzünden bizzat BMMYK tarafından uğradıkları ayrımcılığı ve işsizlik, yetersiz beslenme gibi birçok sorunlarını dile getirdiler.

Son Güncelleme: Perşembe, 09 Şubat 2017 15:40 Devamını oku...
 

Türkiye, Mültecilerin İnsan Haklarını Bir Kez Daha İhlal Etti

e-Posta Yazdır PDF

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM),  önceki gün verdiği Ghorbanov ve Diğerleri / Türkiye (başvuru no. 28127/09) kararı ile Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin işkence yasağını düzenleyen 3. maddesi ile kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını düzenleyen 5. maddelerini ihlal ettiğine karar verdi. 2008 yılının sonbaharında Van ilinden insan haklarına aykırı bir şekilde çoğu çocuk olan 19 Özbek mülteci keyfi bir şekilde İran’a sınırdışı edilmişti. Türkiye, bu kararla hakları ihlal edilen mülteciler için toplam 193.350 Euro Tazminat ödeyecek. 

Van Emniyet Müdürlüğü yetkilileri 12 Eylül 2008’de, Van’da yasal olarak ikamet eden ve BMMYK’ya kayıtlı olan Özbek mültecileri kırtasiye malzemesi dağıtımı yapılacağı söylenerek Emniyete çağırmış, ardından herhangi bir bilgilendirme yapılmadan İran’a sınırdışı edilmişti. Özbek mülteciler sınır kapısından değil, sınırın resmi yetkililerin olmadığı bir yerinden tehlikeli bir şekilde İran’a geçmeye zorlanmıştı. İran tarafına geçtikten sonra kaçakçıların tarafından alıkonulmuş, fidye ödedikten sonra tekrar Türkiye’ye geri dönmüşlerdi. 11 Ekim 2008 tarihinde ikinci defa İran’a gayrı resmi olarak sınırdışı edilen Özbek mülteciler bu sefer İran jandarması tarafından Türkiye’ye sınırdışı edilmişlerdi.

Bu olaylardan sonra mülteciler konusunda çalışan insan hakları örgütleri ortak basın açıklaması yaparak tepki göstermişler, olay hakkında soruşturma açılmasını istemişlerdi.[1] Ancak yapılan şikayet ve başvurulardan bir sonuç çıkmamış ve sorumlular hakkında etkili bir soruşturma yapılmamıştı. İnsan hakları örgütleri konuyla ilgili TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı ve Van İl İnsan Hakları Kuruluna başvurular yapmış fakat bu başvurulardan herhangi bir sonuç alamamıştı.

Son Güncelleme: Cuma, 17 Şubat 2017 23:17 Devamını oku...
 

BM Güvenlik Konseyi’ni, Suriye’de yaşanan katliamın sorumlularını UCM önüne getirecek süreci başlatmaya çağırıyoruz!

e-Posta Yazdır PDF

21 Ağustos 2013 tarihinde dünya medyasında yer alan haberlere göre Suriye’de, Şam kırsalında bulunan çeşitli yerleşim birimlerinde kimyasal silah kullanıldığı iddia edilmektedir. Yaşamını yitiren insanların büyük çoğunluğunun çocuk ve kadın olması, ölenlerin vücutlarındaki belirtiler katliamda kimyasal silah kullanıldığı iddiasının güçlü olduğunu göstermektedir. Bölgede faaliyet gösteren uluslararası örgütler ile medya temsilcilerinin verdiği bilgilere göre 300 ila 1300 kişi arasında sivilin yaşamını yitirdiğini öğrenmiş bulunmaktayız.

Suriye’de iki tarafın da kullandığı silahlı yöntemler sık sık eleştirilmiş ve olayların bağımsız uluslararası organlarca soruşturulması talep edilmişti. Kimyasal silah kullanıldığı iddialarını araştırmak üzere Suriye’de bulunan BM heyetinin güvenliğinin sağlanması ve gerekli incelemeleri yaparak sorumluları tespit etmesi son derece önemlidir.

Son Güncelleme: Çarşamba, 08 Şubat 2017 23:20 Devamını oku...
 

MISIR’DA Kİ İNSANLIK DIŞI KATLİAMI KINIYORUZ!

e-Posta Yazdır PDF

Mısır’da Mursi yönetiminin 3 Temmuz 2013’te askeri darbe ile devrilmesi sonucunda başlayan sivil gösterilere ateş açılması sonucu bugüne kadar yüzlerce insan katledilmiştir.

Yine 14 Ağustos 2013 tarihinde Mısır güvenlik güçleri, Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Rabiat'ül Adeviye Camii’nin önünde ve Nahda Meydanı’nda toplanan ve oturma eylemi yapan göstericilere, ateş açarak yüzlerce sivil insanı katletmiş, binlercesini de yaralamıştır. Mısır’da yaşanan katliam insanlığa karşı suç özelliği taşımaktadır. Mısır’daki yaşam hakkını ihlal ve tehdit eden, barışçıl toplantı ve gösteri hakkını, ifade özgürlüğünü ortadan kaldıran bu kanlı müdahale gerekçesi ne olursa olsun kabul edilemez ve meşrulaştırılamaz.

Son Güncelleme: Çarşamba, 08 Şubat 2017 23:26 Devamını oku...
 

Bir Karar Ver Türkiye!

e-Posta Yazdır PDF

17 Temmuz 2013,

Bugün, dünyada cezasızlığın sona erdirilmesi için kurulan sistemin 15inci yıldönümü kutlanıyor ve Türkiye bu sistemin dışında kalmaya devam ediyor. 139 devletin imzaladığı, 122 devletin taraf olduğu Roma Statüsü ile kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırı suçunun takibi konusunda, giderek güçlenen bir uluslararası ceza hukuku mekanizması olarak varlığını hissettirirken Türkiye, UCM’nin dışında kalan birkaç devletten biri olmaya devam ediyor. ABD, Rusya, Çin, İsrail ve İran’ın UCM’ye taraf olmama konusundaki dünyada nadir görülen işbirliğine iştirak etmektense Türkiye, medeni devletlerin yanında yer almalı ve UCM’yi kuran Roma Statüsü’ne taraf olmalıdır. Geçmişte Cumhurbaşkanı Gül’ün, TBMM Başkanı Çiçek’in, Başbakan Erdoğan’ın ve diğer devlet yetkililerinin taahhütleriyle Anayasa’nın 38nci maddesinin ruhuna aykırı olarak Türkiye, hala Roma Statüsüne taraf olmadı. Hâlbuki korkular gereksiz!

Bugün vesilesiyle, bir kez daha Türkiye’yi korkularıyla yüzleşmeye, UCM’yi daha derinlemesine ele almaya ve evrensel adalet ve barışın yerleşmesiyle soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırı suçu faillerinin cezasız kalmalarının önlenmesi için Roma Statüsüyle kurulan sisteme dâhil olmaya davet ediyoruz. 

Son Güncelleme: Perşembe, 09 Şubat 2017 15:27 Devamını oku...
 

Kamuoyuna Ortak Duyuru;

e-Posta Yazdır PDF

Kamuoyunda “Gezi Parkı Eylemleri” olarak bilinen ancak zaman içerisinde Gezi Parkı ve İstanbul ile sınırlı kalmayan eylemlilik durumu bütün kamuoyunun malumudur. Olaylar öncelikle İstanbul’da başlamış, daha sonra Ankara, İzmir ve Türkiye’nin diğer pek çok ilinde protestoculara yönelik geniş çaplı polis şiddeti devam etmiştir.

İnsan haklarına duyarlı örgütler, bu süreçte protestocuların barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğü haklarını korumaya odaklanmış, çalışmalarını sadece bu doğrultuda yürütmeye özen göstermiştir.

İnsan haklarının evrensel standartları açısından şiddet içermeyen her türlü barışçıl gösterinin insanlar tarafından gerçekleştirilebilmesi temel bir insan hakkıdır. Devletin rolü, bu hakkın kullanımının yasal ve fiili koşullarını yaratmakla sınırlıdır. Barışçıl gösterilerin şiddet kullanımı için fırsata dönüştürülmesi kabul edilemezdir.

Yine ayrım gözetilmeksizin bütün insanların sağlık hizmetine erişim hakkı vardır.

Kamu otoritelerinin şiddet içeren eylemlerle ilgili olarak sahip oldukları yetki ve görevler ile bu yetki ve görevlerin ne şekilde kullanılacağı da yine Türkiye’nin kendi yasaları ve uluslararası sözleşmeler ile saptanmıştır.

 

Son Güncelleme: Perşembe, 09 Şubat 2017 15:26 Devamını oku...
 

Sınırda Bozulan Kimya

e-Posta Yazdır PDF
Sırtlanıp hayatlarından kalanları, savaşın ve çatışmanın ortasına geri dönüyorlar sınırı yeniden geçerek. 11 Mayıs’tan bu yana ülkelerine dönen Suriyeli sayısı 1500’e ulaştı.

Kendine özgü bir kimyası olan sınır, devreye çatışma ve savaşın tozu dumanı, barut kokusu girdiğinde kimya değiştirir. Hele bir de işin içine sınırların dışına taşan projeler ve hesaplar girdiğinde bu hesapların sahipleri, bile isteye bu kimyayı değiştirir, yanlış formülasyonları da patlamalara neden olur.

AKP, daha en baştan sınırın kimyasıyla oynayarak büyük kısmı savaşın kurbanı olan mültecileri kendi amaçları için silah olarak kullandı, belli ki set de yaptı onları, besleyip büyüttüğü militer güçlere. Peki ama, Ankara’nın bozduğu kimyanın faturasını en insani gerekçelerle sınırı geçip gelenlerin ödemesi gayri insani değil midir?

Mültecilerin durumu, hele hele de mülteci kadın ve çocukların durumu insanlık karnesidir.

Ve o karnede maalesef hiç de iyi şeyler yok.

Son Güncelleme: Salı, 21 Mayıs 2013 14:09 Devamını oku...
 

Doğudan yeni anayasa sesleri

e-Posta Yazdır PDF

Geçtiğimiz günlerde Doğu ve Güneydoğu’da 14 baro (Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis,Diyarbakır , Hakkâri, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van Barosu) Diyarbakır’da bir araya gelerek, yeni anayasanın bazı konularına ilişkin görüşlerini kamuoyuna sundu. 

Bir toplumsal mutabakat belgesi olan ve toplumun bir arada, barış içinde yaşamasının temel esaslarını belirleyen en üst norm niteliğindeki anayasalar, genellikle tarihsel dönemeç noktalarında gündeme gelir. Bu çerçevede, yaklaşık yüzyıllık bir tarihsel derinliği olan ve son 30 yıldır silahlı çatışma içerisinde varlığını sürdüren Kürt meselesinin kalıcı ve barışçıl çözüm arayışı ile yeni anayasanın yapım sürecinin paralel bir şekilde gelişmesi, tarihi bir fırsat. He ne kadar birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Gül, yeni anayasa yapımında yaşanan tıkanıklığa dikkat çekmiş ve yeni bir anayasa olmazsa mevcut anayasada değişiklik yoluna gidilebileceğine dair bir açıklama ve uyarıda bulunmuş ise de, Türkiye bu tarihi fırsatı kaçırmamalı. Biz de katkımızı sunmak izin barolarımızın yeni anayasaya ilişkin görüş ve önerilerini sıralamak istedik.

Son Güncelleme: Salı, 14 Mayıs 2013 17:35 Devamını oku...
 

Orhan Kemal Cengiz'e Hürriyet Onur Ödülü

e-Posta Yazdır PDF

Türkiye ’den bireysel özgürlükler, anayasal demokrasi, serbest tercih hakkı, teşebbüs özgürlüğü gibi değerlerin benimsenmesi ve yaygınlaşması için çalışan Liberal Düşünce Topluluğu’nun (LDT) Hürriyet Onur Ödülü’ne bu yıl Orhan Kemal Cengiz layık görüldü. 
11 Mayıs’ta İstanbul ’da düzenlenen ödül töreninin açılış konuşmasını Mustafa Akyol yaptı. Cengiz’e ödülünü daha önce ödül alan Prof. Dr. Ergun Özbudun verdi. Orhan Kemal Cengiz Türkiyeli protestanların hukuk danışmanlığını yapmış, Malatya’da meydana gelen misyoner cinayetlerinde de mağdurların avukatlığını üstlenmişti. Cengiz’in Berat Özipek’le beraber hazırladığı ‘Ergenekon is Our Reality’ adlı bir İngilizce raporu bulunuyor.

Son Güncelleme: Cuma, 17 Şubat 2017 23:15 Devamını oku...
 


Sayfa 5 > 12

E-Mail Listesi

Gelişmelerden haberdar olmak için e-posta listemize üye olun.